Nyhedsbrev

Vi formidler relevante informationer i vores nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig her.

Kategorier

Nyheder

Et Naturtjek kan give værdi til dig og din natur Udgivet d. 3. marts 2021

Et Naturtjek kan give værdi til dig og din natur

Med et Naturtjek får du overblik over, hvordan du kan tilgodese naturen på din ejendom bedst muligt.

Sønderborg Kommune går i gang med forundersøgelser på vandløb Udgivet d. 2. marts 2021

Sønderborg Kommune går i gang med forundersøgelser på vandløb

Sønderborg Kommune indleder tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser på seks vandløb i kommunen.

Fælles plantning i det sydlige Sønderjylland Udgivet d. 23. februar 2021

Fælles plantning i det sydlige Sønderjylland

Der er ikke længere tilskud til kollektiv eller individuel læplantning, men læ-, vildt- og skærmbeplantning bliver naturligvis stadig efterspurgt. LandboSyd vil samle lodsejere.

Haderslev Kommune fører tilsyn med gyllebeholdere på planteavlsejendomme Udgivet d. 11. februar 2021

Haderslev Kommune fører tilsyn med gyllebeholdere på planteavlsejendomme

I 2021 sætter Haderslev Kommune fokus på gyllebeholdere på planteavlsbrug, og om der bliver gennemført de lovpligtige beholderkontroller. Formålet er at forebygge forurening som følge af manglende kontrol af slidte eller defekte beholdere.

Nu kan du søge støtte til udtagning af lavbundsjord Udgivet d. 8. februar 2021

Nu kan du søge støtte til udtagning af lavbundsjord

Miljøstyrelsen har nu åbnet for den første ansøgningsrunde i den såkaldte Klima-Lavbundsordning. Ansøgningsperioden løber fra 1. februar til 15. april 2021.

Ny app kan lette arbejdet med at registrere miljø Udgivet d. 28. januar 2021

Ny app kan lette arbejdet med at registrere miljø

Den 21. februar 2021 træder et nyt IE-direktiv i kraft for større husdyrbrug. Her stilles nye krav til kontrol, miljøledelse og indberetning om egenkontrol.

Miljøledelse på større husdyrbrug Udgivet d. 26. januar 2021

Miljøledelse på større husdyrbrug

Det er blevet et lovkrav fra 21. februar 2021, at alle IE-husdyrbrug skal leve op til ”Miljøledelse og særregler for IE-brug”.

Nyskovfonden vil plante skov for at binde CO2 Udgivet d. 20. januar 2021

Nyskovfonden vil plante skov for at binde CO2

Har du et areal, der egner sig til skovrejsning, kan du eventuelt søge om finansiering hos Nyskovfonden. Søger du inden 1. februar finansierer de også hegn.

Søg projektmidler til indsatser for natur og biodiversitet Udgivet d. 7. januar 2021

Søg projektmidler til indsatser for natur og biodiversitet

Den Danske Naturfond har i 2021 afsat en pulje på op til 15 mio. kr. til større projekter, som blandt andet kan sikre og forbedre eksisterende naturområder. Ansøgningsfristen er 1. februar.

Søg om tilskud til vandhuller nu Udgivet d. 27. oktober 2020

Søg om tilskud til vandhuller nu

Går du med planer om at etablere et vandhul, så søg om tilladelse nu. Dermed kan kommunen nå sagsbehandlingen inden, ansøgningsfristen til tilskud udløber 31/1-2021.