Verdensmålenes årti er begyndt

Allerede på sidste års sønderjyske fællesdyrskue satte LandboSyd fokus på FNs Verdensmål med sloganet: ”Jeg er en del af løsningen”. Nu rusker vi dem ud af glemmebogen.

Udgivet d. 23. januar 2020

 

På LandboSyd holder vi fast i, at vi ”er en del af løsningen.” Derfor har vi fortsat fokus på FNs Verdensmål, som vi allerede sidste år på det sønderjyske fællesdyrskue tog fat i. Nu har vi udvalgt de første fire delmål og i form af store terninger sat dem tydeligt frem, så vi ikke glemmer dem.

”Vi ser dem hver dag – og de skal være med til at erindre os om at tage ansvar for, at vi i landbrugserhvervet er sammen om at nå målene,” fortæller miljørådgiver Henriette Fries og uddyber, at de fire mål overordnet set handler om at producere mere med færre midler.

LandboSyds udvalgte delmål er:

 • Stop sult (delmål 2)
  Her skal vi være fokuseret på højere produktivitet og ressourceeffektivitet i landbruget samt fokusere på, hvor det er muligt at producere flere fødevarer uden at gå på kompromis med natur, miljø og klima.
 • Bæredygtig energi (delmål 7)
  Vi skal være fokuseret på at øge andelen af bæredygtig energi og gøre landbrugene mere energieffektive.
 • Ansvarligt forbrug (delmål 12)
  Et ansvarligt forbrug betyder, at vi skal have fokus på, hvordan fødevarerne produceres og om der tages hensyn til de afledte miljøpåvirkninger.
 • Klimaindsats (delmål 13)
  Klimaindsatsen handler om, at vi får en generel viden om og opmærksomhed på den globale opvarmning, men hvor der samtidigt er fokus på driftsformer og teknologi, der kan mindske CO2-udledningen.

FNs 17 verdensmål

FNs generalforsamling vedtog i 2015 - 17 verdensmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030.

De 17 verdensmål hænger alle sammen. Et eksempel er, at ved at understøtte mål 2 ”stop sult” og 12 ”ansvarlig forbrug”, vil det resultere i et mindre klimaaftryk.

Et andet eksempel er, at ved at bekæmpe fattigdom og løfte uddannelsesniveauet i U-landene, kan befolkningstilvæksten bremses, og derved er der mindre munde at mætte.  

 

Henriette Fries
Miljørådgiver
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries