Unge på delegeretmødet: Fint at der var fokus på fremtiden

Jacob Hollender, Als, og Søren Bonde Møller, Skærbæk, var delegerede for LandboSyd på Landbrug & Fødevarers topmøde i Herning – her fortæller de om oplevelserne.

Udgivet d. 22. november 2021

 

Landbrug & Fødevarer kunne i år vende tilbage til Herning og det traditionelle delegeretmøde, hvor folk mødes og taler sammen.

Det skete her i november, hvor to dage i Herning Kongrescenter var rammen, og hvor de godt 400 delegerede formåede at sende Landbrug & Fødevarer med Søren Søndergaard i spidsen afsted på fremtidige opgaver.

Mødet stod i en skærende kontrast til sidste års digitale seance, hvor en corona-syg Martin Merrild blev afløst, og bomben om minkaflivningerne sprang midt på eftermiddagen.

 

Fire skarpe indlæg

LandboSyd var med, og fire skarpe indlæg fra talerstolen markerede, at der er masser af liv og energi i Sønderjylland: Henrik Jessen om unges muligheder for at gøre en indsats i organisationsarbejdet, Claus Fink Jørgensen om markvanding, Jens Nielsen om fårenes store fremtidige rolle som afgræssere og Ingrid van den Hengel om diversitet i bestyrelserne.

 

En god stemning

Med på LandboSyd-holdet var også to unge landmænd, som netop nu er i gang med at opbygge deres bedrifter: Søren Bonde Møller fra Skærbæk og Jacob Hollender fra Als fik signaler med hjem om, hvor landbruget er på vej hen.

”Jeg har tidligere deltaget, og jeg oplevede, at mødet her i år var særdeles positivt. Der var en god stemning og en tro på fremtiden for erhvervet,” siger Jacob Hollender.

”Vi hørte meget om landbrugspakken, og jeg snakkede efterfølgende med andre deltagere om, at der måske nok blev brugt lidt for meget tid på at rose indsatsen i den forbindelse. Søren Søndergaard har gjort en kæmpe indsats som formand, men vi brugte nok for lidt tid på de store opgaver, der venter forude med at implementere Landbrugspakken de næste fem til ti år,” siger Jacob Hollender.

 

Jacob Hollender

 

 

Foreninger også for unge

Også Søren Bonde Møller havde fokus på fremtidens muligheder:

”Det var fint, at delegeretmødet som en rød tråd beskæftigede sig med vores fremtid og med fokus på den kommende generation, som skal drive landbruget videre. Jeg havde nok forestillet mig, at mødet var mere for en lukket kreds i pænt tøj, men jeg oplevede, at der var helt konkret fokus på os unge og fremtiden. Det kom også til udtryk, da Henrik Jessen gik på talerstolen med et budskab om, at foreningerne også er for de unge,” siger Søren Bonde Møller.

”Det var fint, at så mange tog ordet fra talerstolen, og som ung var det fedt at opleve, at stemningen var god, og at fremtiden ikke ser så sort ud, som landmænd nogle gange kan beskrive den. Delegeretmødet handlede om den fremtidige generation,” siger Søren Bonde Møller og fortsætter:

”Søren Søndergaard gør det godt, og det var jeg ikke den eneste, der bemærkede. Han repræsenterer også de unge landmænd, og det samme gør Henrik Jessen. Det har jeg det fint med,” siger Søren Bonde Møller.

 

Søren Bonde Møller, Skærbæk

 

Hvad skal vi satse på?

Jacob Hollender er tidligere formand for landboungdommen i Sønderjylland:

”Vi havde en debat med LU-formand Niels Skovgaard om, hvad fremtidens forbrugere vil efterspørge, og hvad vi reelt skal gå hjem og producere. Vi er jo i gang med at bygge vores bedrifter op og kan ikke vente med at træffe beslutning om, hvad der skal satses på, og hvad vi skal bygge vores bedrifter op omkring,” siger han.

”Hvad er vores rammer med de fremtidige vandplaner? Hvad skal jeg satse på, hvis lavbundsjorde bliver oversvømmet i stor stil - så skal det måske ikke være traditionel planteavl,” siger Jacob Hollender.

”Jeg er helt enig med Henrik Jessen i, at der mangler gennemsigtighed, når det kommer til opbygningen af Landbrug & Fødevarer. Der kan gøres mere for at informere mere ud til en bredere kreds af medlemmer,” siger Jacob Hollender, som ikke udelukker, at han tager del i organisationsarbejdet på et tidspunkt:

”Man siger, at fra 25 år til 40 år er der fokus på egen virksomhed, og lige nu handler det for mig om at få bedriften op at stå derhjemme. Jeg tager også del i arbejdet i den lokale landsby, så lige nu bliver der ikke tid til landboforeningen,” siger Jacob Hollender.

 

 

Søren Bonde Møller

Overtog familie-ejendommen Gyvelgården nord for Skærbæk i november 2019.

Har 200 malkekøer med opdræt og driver 290 hektar fortrinsvis med foderafgrøder

Ejendommen blev omlagt til økologi i 1998 – mælken leveres til Naturmælk.

Der er ansat elever samt en fleksjobber på deltid

Fremtid: Fortsætter nu-drift med optimeringer, men skal i gang med strategiarbejdet for driften på lang sigt.

 

 

Jacob Hollender

Bor i Stevning på Als, hvor han har overtaget slægtsgården.

Driver 150 hektar og lejer stalde ud med produktion af 5.500 slagtesvin årligt -og arbejder desuden for lejeren af staldene.

Fremtid: Meget har været i spil: Kyllinger, slagtesvin, smågriseproduktion. Overvejer stadig fremtiden.

 

 

Søren Bonde Møller på hjemmebanen - sammen med Emma.

 

 

 

 

Henrik Jessen
Bestyrelsesformand
61366060
henrik@jessen-is.dk
Henrik Jessen