Udsigt til ringe høst – landmænd må samarbejde

Høsten 2018 bliver på mange egne og i flere afgrøder meget dårlig. Det presser landmændene på økonomien, og mange husdyrproducenter kommer til at mangle foder til dyrene.

I LandboSyd har vi rigtig mange, store husdyrproducenter som kunder. For at hjælpe kunderne har vi oprettet en Facebookside, som hedder Halm og korn formidling. Da vi også har mange kunder, som kommer til at mangle foder til køerne, har vi nu oprettet yderligere to Facebooksider:

 

Formålet med siderne er, at gøre det let for købere og sælgere, at komme i kontakt med hinanden - og vi kan se at det virker! For på Halm og korn formidlingssiden er brugerne flittige til, at komme med opslag på siden, og vi kan se, at der bliver skrevet mange beskeder til hinanden. Vi har valgt at lave siderne som åbne, for at gøre det så enkelt som muligt, at skabe kontakten, og vi ved at rigtig mange landmænd er på Facebook og bruger det aktivt. For de som ikke er på Facebook, kan vi også hjælpe med at lægge opslag på siden. Der skal bare sendes en mail til Kvægrådgiver Kirstine Lauridsen: kil@landbosyd.dk, og så lægger vi det på den Facebookside, som er mest relevant.

”For vores kunder rammer en dårlig høst både økonomisk og på humøret – derfor er det vigtigt, at kunderne samarbejder om de begrænsede udbytter vi høster i år, mener Planteavlschef Jette Erichsen, LandboSyd”

Få aftaler på skrift

Når landmænd handler med hinanden, så anbefaler vi, at aftalerne sker på skrift. Vores rådgivere hjælper gerne hermed, og de som har abonnement til Landbrugsinfo kan også hente nogle skabeloner der:

https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/Kontrakter/Sider/js_18_Vaerktoejer_Kontrakter.aspx

Halm og korn - formidling:

Grovfoder formidling - Konventionel:

Grovfoder formidling - Økologisk: