Tidlig Pension – ”Arne-pension” – er sat i gang

Personer med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet kan gå på Tidlig Pension op til 3 år før folkepensionsalderen. Nu kan de første borgere søge om opstart.

Udgivet d. 14. oktober 2021

 

Den 1. oktober kunne de første borgere søge om at starte på tidlig pension fra 1. januar 2022. Når man har modtaget et brev fra Udbetaling Danmark, kan man benytte selvbetjeningen på borger.dk til at søge. 

Det er personer, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, der kan opnå retten til tidlig pension.

Alle, der har opnået ret til tidlig pension, modtager et brev fra Udbetaling Danmark tre måneder før, vedkommende kan starte på tidlig pension.

Ret til Tidlig Pension afhænger af følgende: 

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med Tidlig Pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med Tidlig Pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet givet ret til 1 år med Tidlig Pension
  • Optjent anciennitet opgøres mellem det fyldte 16. år og det tidspunkt, hvor man er 6 år fra at opnå folkepensionsalderen (61 år i 2020). Alderen for opgørelse og antallet af år vil følge udviklingen i folkepensionsalderen.
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet i en sammenhængende periode på 9 måneder før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at man tidligst kan overgå til Tidlig Pension.
    Ydelsen udgør 13.550 kr. pr. måned. (2020)

Pensionen vil blive nedsat, hvis man har indtægter over 64.000 kr. årligt. Ydelsen vil også blive nedsat, hvis man har en pensionsordning over 2 mio. kr.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til tidlig pension, så tag kontakt til din økonomirådgiver.

Ulla Kloppenborg
Økonomirådgiver
74365061
61698449
uks@landbosyd.dk
Ulla Kloppenborg