Ta’ højde for eksplosion hjemme på bedriften

En del landmænd er ikke klar over, at de arbejder med eksplosiver og skal lave et tillæg til deres APV, fortæller arbejdsmiljørådgiver Christian Duborg, LandboSyd.

Mange kender APV – den lovpligtige og obligatoriske arbejdspladsvurdering.

Færre kender ATEX-APV, men det skal der laves om på, mener arbejdsmiljørådgiver Christian Duborg, LandboSyd.

For landmænd har pligt til at tage stilling til ATEX-reglerne, og ingen er undtaget.

”ATEX står for Atmosphere Explosive, og det får umiddelbart de fleste landmænd til at sige: Det har ikke altså ikke noget med min ejendom at gøre. Men man skal bare huske på, at alle med gårdbiogasanlæg eller Foderstof/foderlader skal have en ATEX-APV, da de dermed arbejder med eksplosiver, fordi biogas og støv er brændbare materialer,” siger Christian Duborg.

Risiko-vurdering

En ATEX-APV er et tillæg til den obligatoriske APV, og den skal være skriftlig. Ifølge ATEX-direktivet skal man kortlægge, risikovurdere og klassificere de steder eller de arbejdsrutiner, hvor der kan være risiko for eksplosion. Efter risikovurderingen skal man indføre og dokumentere de sikkerhedsforanstaltninger, man bruger på arbejdspladsen, for at undgå eksplosioner, forklarer Christian Duborg, som er klar til at hjælpe med at udføre arbejdet.

Ved, hvor farerne er

”Jeg er klar, hvis ATEX-reglerne virker uoverskuelige, og der er brug for nogle andre øjne på biogasanlægget eller foderopbevaringen,” siger Christian Duborg og fortsætter:

”Landmanden slipper ikke for at vide, hvad APV’en indeholder. Det er kun landmanden og medarbejderne, der i virkeligheden ved, hvor farerne er, da det jo handler om rutinerne i arbejdet. Derfor er det afgørende at få en APV, der er let forståelig og lige til at bruge,” siger Christian Duborg.

”Det gør også, at man kan møde Arbejdstilsynet med oprejst pande,” tilføjer han.

 

 

FAKTA - HVAD INDEHOLDER ATEX-APV’en?

 • Beskrivelse af anlæg
 • Hoveddata for anlæg
 • Flow diagram
 • Egenskaber for biogas
 • Kontrol med anlæg
 • Zoneopdeling
 • EX-skiltning
 • Identifikation af tændkilder
 • Elektriske installationer
 • Arbejds- og ildtilladelse + flugtveje
 • Beredskabsplan
 • Personalekvalifikation – oplæring og efteruddannelse
 • Driftsinstruktion
 • Indføring i lovgivningen
Christian Duborg
HR og arbejdsmiljørådgiver
74365165
61222377
cdu@landbosyd.dk
Christian Duborg