Sygedagpengeforsikring - har du brug for én?

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du tegne en sygedagpengeforsikring, der kan medvirke til at sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med sygdom.

 

Har du indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan en sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende medvirke til at sikre dig retten til sygedagpenge i de første to uger af en sygefraværsperiode. En sygedagpengeforsikring kan sikre dig minimumssatsen for dagpenge i hele sygeperioden, også efter de første to uger.

Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du tegne både forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

Udbetaling Danmark og din kommune varetager sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, og du søger som landmand via linket her på VIRK.

 

Ventetid på seks måneder

Du vil blive oprettet i forsikringsordningen fra den dato, hvor Udbetaling Danmark modtager din blanket. Som hovedregel er der en ventetid på seks måneder, før du har ret til sygedagpenge. Der bliver dog givet dispensation fra ventetiden, hvis der er tale om et ulykkestilfælde. Det samme gælder, hvis du tilmelder dig inden tre måneder efter ophør af lønindtægt, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager.

Det er din kommune, der beregner og udbetaler sygedagpenge.

 

Medarbejdende ægtefælle

Er du medarbejdende ægtefælle og får løn af overskuddet, skal du tegne forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende. For at kunne blive optaget som medarbejdende ægtefælle i forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, skal du være registreret hos Skattestyrelsen som medarbejdende ægtefælle samt modtage B-indkomst.

Er du som ægtefælle i stedet ansat som lønmodtager, skal forsikringen for private arbejdsgivere tegnes.

 

Priser og betingelser

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring fra 1. fraværsdag eller fra 3. fraværsdag kombineret med minimum- eller maksimumsatsen. Priser og betingelser kan du læse HER.

Sygedagpengeforsikringen er en grunddækning, der kan suppleres med yderligere/anden forsikring. Ønsker du at vide mere, så kontakt din rådgiver hos LandboSyd eller din forsikringsrådgiver. 

Ulla Kloppenborg
Økonomirådgiver
74365061
61698449
uks@landbosyd.dk
Ulla Kloppenborg