Spørgsmål og svar om corona - opdateres dagligt

Mange landmænd ringer med ganske almindelige spørgsmål om hvordan de skal forholde sig i dagligdagen hjemme på bedriften i forhold til corona-virus. Vi arbejder på at finde svar - læs med her

   

   

Mange landmænd stiller i denne tid sig selv en lang række spørgsmål om, hvordan de skal forhold sig til konkrete problemer og udfordringer, der opstår i forbindelse med corona-smitte.
Mange ringer til HR-afdelingen i LandboSyd og til HR-chef Dennis Calender.
Vi har derfor samlet spørgsmål og svar på nogle af de spørgsmål, der dukker op. Vi har også – nederst på denne side – en link-samling til en række myndigheder og styrelser, som giver svar på spørgsmål om problematikken.
Denne side bliver opdateret hver dag med nye spørgsmål og svar i takt med, at de dukker op.
LandboSyds medlemmer og kunder er altid velkommen til at kontakte os – vi er på arbejde og hjælper gerne med at klare udfordringerne i en svær tid.

 


Spørgsmål og svar – FAQHvordan kommer jeg til Tyskland med traktor og vogn?

Der bliver sat bomme op på en række af de lukkede grænseovergange langs den dansk-tyske grænse, så landmænd, der har jord og bolig i grænseområdet, kan passere grænsen med landbrugsmaskiner og dyr, hvis de har behov for det.
Landmændene kan med den etablerede løsning benytte grænseovergangene Færisten mellem Siltoft og Rudbøl, Beierskro, Pebersmark, Sofiedal og Vilmkjær, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.
Bommene får kodelås, og den praktiske løsning ventes at være på plads senest ved ugens udgang.

 

Påvirker brug af hjælpepakker de minimis-støtte?

Folketingets hjælpepakker forventes anmeldt til og godkendt af EU-Kommissionen, og derfor er de som udgangspunkt ikke begrænset af støtteloft eller påvirket af de minimis-støtte. Godkendes hjælpepakkerne ikke, kan støtten enten ikke gives, eller den skal gives under anden undtagelse, og det kan få betydning for de minimimis-støtten, skriver Specialkonsulent Stefanie Sommer Abild, Team Miljøjura på SEGES.
SEGES forventer dermed ikke, at brug af hjælpepakkerne ifm. COVID-19 vil påvirke din de minimis-støtte.

 

Er vores naboer i Tyskland ramt af indrejseforbud?

Ja, det tyske Indenrigsministerium besluttede i denne uge, at sæsonarbejdere fra udlandet ikke længere må rejse ind i Tyskland. Dermed kommer landbruget og gartnerier til at mangle arbejdskraft. Det vurderes at 300.000 sæsonarbejdere fra især Østeuropa er beskæftiget i tysk landbrug.
Flensborg Avis skriver om en landmand, Peter Heinrich Petersen, i Nordfrisland, som dyrker kartofler, jordbær og asparges. Han vurderer, at kun halvdelen af ejendommens asparges bliver høstet i den kommende tid. Dels fordi der mangler arbejdskraft, dels fordi efterspørgslen fra restauranter mv. falder. Landmanden overvejer høst-selv og har fået flere henvendelser fra lokalområdet fra folk, der gerne vil arbejde med høsten.

 

Kommer den tyske grænselukning til at berøre os?

Indrejseforbuddet gælder sæson- og høstarbejdere fra ikke-Schengen lande - det rammer specifikt Bulgarien og Rumænien, som ikke er en del af Schengen.
Det er et kritisk tidspunkt for især frugt- og grøntsagsproduktionen - Tysklands geografiske placering gør, at mange lande og aktiviteter bliver berørt, da også transit bliver svært eller umuliggjort, oplyser Landbrug & Fødevarer.

 

Jeg har to unge brasilianere ansat. Opholdet er snart slut, men de kan ikke komme hjem. Hvad gør vi?

I kan glæde jer over, at reglerne for udenlandske landbrugspraktikanters ophold i Danmark netop er blevet lempet, så de kan få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere tre måneder.
Ændringen forventes at træde i kraft onsdag den 25. marts og vil gælde frem til 25. juni 2020. Denne særordning gælder kun for tilladelser, der udløber inden 25. juni 2020 – og den gælder kun for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

 

Kan jeg være smittet – hvad gælder?

I første stadie ligner det symptomerne på almindelig forkølelse og influenza:
Feber over 38 grader, ondt i halsen, hovedpine, tør hoste samt smerter og ømhed i musklerne.
De fleste bliver ikke mere syge end ved en kendt influenza.
Nogle udvikler sværere sygdom og begynder efter fire til syv dage at hoste værre, få højere feber og begyndende åndenød. Nogle smittede udvikler lungebetændelse, som kan blive så svær, at man skal indlægges.
Det er meget forskelligt, hvor længe man er syg. Hos personer med mild sygdom vil symptomerne forsvinde i løbet af fire til seks dage. Udvikler man svær covid-19, kan man være syg i mange uger. Kilde: Berlingske Tidende og Sundhedsstyrelsen.

 

Må jeg spørge de ansatte, om de er smittet?
Faktisk ikke. En arbejdsgiver må ikke spørge om årsagen til sygefravær, og medarbejderen har ikke pligt til at oplyse det. Dette fremgår af helbredelsesoplysningsloven.
Det vil dog være mest hensigtsmæssigt, at medarbejdere frivilligt oplyser over for deres arbejdsgiver, hvis de er syge med coronavirus/covid-19 eller har mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom.


Må jeg sende en ansat på ferie?
Det fremgår af ferielovens regler, at arbejdsgiver skal varsle afholdelse af restferie med 1 måneds varsel.
De i ferieloven fastsatte varsler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fx hvis der er indtrådt en begivenhed af en upåregnelig og ekstraordinær karakter, som driftsmæssigt påvirker virksomheden.

 

Kan jeg fortsat få lavet løn på LandboSyd?
Ja, uden problemer. Vi laver 1.500 lønsedler om måneden, og det gør vi også i denne tid. Mange arbejder hjemmefra, men vores medarbejdere, som tager sig af løn, arbejder herinde på kontoret, da de har brug for flere og store skærme til arbejdet. De fordeler sig i rummet.
Generelt er alle LandboSyds medarbejdere i fuld sving. Der er travlhed i afdelingerne – ikke mindst regnskab og økonomi. Men mange landmænd som nu er ”låst fast” på bedrifterne efterspørger i stigende grad faglig rådgivning med henblik på at optimere og forbedre produktionen.


Kan vi nu få udenlandske medarbejdere herop?
Der arbejdes seriøst med at få medarbejdere fra eksempelvis Rumænien igennem grænsekontrollerne. Fx har der været problemer med transitrejse gennem Ungarn, mens den dansk-tyske grænse ikke er noget problem.
Landbrug & Fødevarer arbejder i disse timer tæt sammen med Udenrigsministeriet og landenes ambassader for at løse problemerne, og også EU er inddraget.
Når det gælder medarbejdere fra tredjelande som Ukraine forlyder det, at problemerne er endnu større. Ikke bare landbrug, men også gartnerier mv. er berørt af situationen.

 

Skal jeg spritte af i traktoren?
Ja. I disse tider skal førerhuset holdes ekstra rent, og det er en god ide at spritte overflader af samt opfordre medarbejderne til at vaske hænder før og efter de kører. Det gælder også i biler på bedriften og uanset om der er tegn på sygdom eller ej.Må dyrlægen komme i stalden?
Ja, men overvej, om besøget er relevant, og om det evt. kan udskydes. Udvis sund fornuft, vask hænder før og efter, hold afstand og snak med dyrlægen om, hvordan situationen skal håndteres.Hvad gør jeg, hvis kontrollen kommer på besøg?
Landbrugsstyrelsen har besluttet, at medarbejdere arbejder hjemme, og der bliver ingen fysiske kontroller på bedrifterne. Desuden vil sagsbehandlingstiderne stige i nogle af ordningerne, skriver Effektivt Landbrug. Landbrugsstyrelsen vil fx arbejde for, at landmænd og konsulent fortsat kan søge om tilskud – ansøgningsrunderne er lige nu i gang.
De landmænd, der er blevet varslet kontrolbesøg, bliver kontaktet.

 

Min far og mor har været på busrejse i Tyskland – må de komme i stalden?
Dennis Calender svarer:

Nej, de skal holde en karantæne – de kan evt. smitte de ansatte, og dermed kan du stå tilbage uden medarbejdere.
Det kan også være fristende at sige ja tak til, at din far hjælper til, men sig pænt nej tak.

 

Vi har gårdsalg af æg – skal vi lukke?
Dennis Calender svarer:

Det afhænger af, hvor på bedriften og hvordan salget foregår. Er det selvbetjening ude ved vejen, og betaling gennemføres udelukkende med mobile pay, er der ikke umiddelbart noget, der taler imod. Sørg for at gøre grundigt rent evt. med sprit på samtlige overflader, dørhåndtag mv.
Skal kunderne ind på gårdspladsen og fx ind i bryggerset for at handle, og penge skal håndteres, bør du lukke gårdsalget, da de økonomiske omkostninger, hvis du bliver smittet, er alt for store sammenlignet med indtjeningen på gårdsalget.

 

Hvordan undgår jeg, at de ansatte smitter hinanden?
De ansatte arbejder sammen, og overførsel af smitte kan ikke helt undgås. Men mange opgaver klarer de selvstændigt og uden at komme tæt på hinanden. Det skal de blive ved med. De skal holde afstand – også til frokost, hvor man evt. kan skiftes til at spise, og når de snakker sammen.
Brug papirservietter - afspritning - til at tørre hænderne. Vask frokoststue og øvrige faciliteter ofte og grundigt – det gælder også toiletter. På mange måder handler det om sund fornuft og om at bruge den viden, der er, når det gælder smittebeskyttelse af dyrene. Afsprit hænder inden der tages fat i fx dørhåndtag, skabe, kopper, bestik køleskab.
Tager medarbejdere hjem til middag, skal hele rutineindsatsen gøres begge veje. Skal man bruge samme remedier/værktøj i stalden, typisk pga. der er kun et stald-værkssted, så vær opmærksom på handsker og afspritning. Hav desuden en rutine til at modtage ting der skal bruges i stalden – udpakning og afspritning.

 

Skal jeg betale, hvis medarbejderen bliver syg?
Et lovforslag om refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden af sygedagpenge til medarbejdere fra første dag samt til selvstændige fra første fraværsdag blev vedtaget i Folketinget tirsdag 17. marts.
Lovforslaget udvider retten for arbejdsgivere til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af coronavirus/covid-19.

Se mere her

 

Kan mine grise sprede corona-virus?
På nettet er der flere historier om at grise bl.a. i Kina har været smittet med COVID-19 og spredt virussen.
Der er ifølge forskerne ikke nogen grund til at lade sig skræmme i forhold til smittespredning til dyr.
”Der er foreløbig ingen dokumentation for, at hverken kæledyr eller produktionsdyr spiller nogen rolle i forbindelse med spredningen af COVID-19,” fortæller Anette Bøtner, professor ved Københavns Universitet og sektionsleder hos Statens Serum Institut, i artiklen "Coronavirus i danske produktionsdyr, kæledyr og vilde dyr", udgivet i Dansk Veterinær Tidsskrift.
Forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut følger nøje med i de forskellige typer coronavira i Danmark. Herunder virus der forekommer i vilde dyr, produktionsdyr og kæledyr. Coronavirus dækker nemlig ikke kun over ”COVID-19”, men over en række forskellige typer – heriblandt SARS og MERS. I følge forskerne er der påvist forskellige typer coronavira i danske dyr.
For eksempel skyldes sygdomme som Porcin epidemisk diarré virus (PED) og transmissabel gastroenteritisvirus (TGE – en anmeldepligtig sygdom) coronavirus. Disse er Danmark officielt fri for. Porcin respiratorisk coronavirus (PRC) anses for at være tilstede hos grise i Danmark, men der er ikke nylige studier af dette.

Læs mere 

 

Udenlandsk medarbejder kommer tilbage – hvad gør jeg?

Dennis Calender svarer:
Hvis din udenlandske medarbejder har været i et af risikoområderne, opfordrer Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bliver hjemme i 14 dage.
Arbejdsgiver kan pålægge ferie til ansatte i perioden. Varslinger om ændringer i arbejdsforhold - opsigelsesfristen fra kontrakten gælder.
Vær opmærksom på, at frihed til børnepasning kan varetages af både mand og kone - tal med ansatte og lav ordning. Tal også med de ansatte om det er muligt, at de indskrænker deres fritidsudfoldelser fx møder, sport, fitness, fester osv.Kan min udenlandske medarbejder være i karantæne i stalden?
Dennis Calender svarer:
De 14 dages karantæne - om der er smitte eller ej - kan ’bruges’ i stalden. Snak med medarbejderen om, hvorvidt det er en mulighed. Gør alt hvad I kan for at undgå evt. smitte. Tænk på forholdsreglerne i forbindelse med anden smitte-risiko over for dyrene. Der SKAL laves en aftale og den kan evt. belønnes.

 

Må børnene komme i stalden?
Dennis Calender svarer:
Børn, der kommer med i stalden - fx når medarbejdere tager børn med på arbejdspladsen - er landmandens ansvar. En landmand har spurgt, om han skal sige ja til, at en nabodreng arbejder i stalden i forbindelse med, at han har skolefri. Det må bero på en individuel vurdering, men overordnet set gælder det om, at så få kommer i stalden – på arbejdspladsen – som muligt for at undgå smitte.

 

Foderstofbilen kommer – hvad skal jeg gøre?
Stort set alle korn- og foderstofselskaber har pålagt deres chauffører en række forholdsregler. Det gælder fx Vestjysk Andel, som minimerer chaufførernes kontakt med kunder, kolleger og øvrige. Chaufførerne har ingen adgang på fabrikkerne udover ved pålæsnings- og vejesteder. Frokost indtages i lastbilen.
Følg som landmand de helt almindelige regler og kræv det samme af chauffører og andre, der kommer på bedriften: Vask dine hænder tit eller brug håndsprit, host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder, undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt og hold afstand og vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

 

Bliver dyrskuet aflyst?
Tovholder på Det Sønderjyske Fællesdyrskue, Erik Nissen, oplyser, at udviklingen følges nøje, og at beslutningen nok bliver truffet efter påske. Landbrugsmessen Gl. Estrup har udskudt årets dyrskue til næste år på grund af corona-situationen, og formand, Tina K. Nielsen, venter, at flere skuer vil tage samme beslutning de næste uger.

Aabenraa venter lidt med en afgørelse. Skuet er planlagt til at blive gennemført i slutningen af maj. En aflysning handler om, at skueledelsen vil leve op til myndighedernes anbefalinger og krav, hvor helbred og sikkerhed har højeste prioritet.

Øko-dagen 19. april er i øvrigt også aflyst.

 

Kan man blive smittet gennem mad?
Nej, svarer Fødevarestyrelsen. Coronavirus (COVID-19) smitter ikke gennem mad, men via dråber fra host og nys fra smittede personer. Fødevarestyrelsen får en del spørgsmål fra bekymrede borgere, butikker og virksomheder.

Find svar fra Fødevarestyrelsen her

FAQ - spørgsmål og svar på rumænsk, ukrainsk og portugisisk

Flere har efterspurgt information om corona, så også de udenlandske medhjælpere og øvrige ansatte kan følge med. LandboSyds HR-afdeling har derfor lavet oversættelser til rumænsk, ukrainsk og portugisisk af de første spørgsmål og svar på denne side:

FAQ på portugisisk

FAQ på ukrainsk

FAQ på rumænsk

 

Links-samling

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne fælles hjemmeside. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Se hjemmesiden her

 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Corona¬virus/ COVID-19. Informationerne er baseret på den nuværende viden, men siden opdateres løbende.
hele tiden udvikler sig, opdateres siden løbende.

Sundhedsstyrelsen om corona

 

Der bliver lavet forskellige ordninger for arbejdsgivere i forhold til de ansatte for at undgå afskedigelser. Virksomhederne kan fx sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge.
Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

PM fra ministeriet

Fakta om refusion

 

På Landbrugsinfo har SEGES lavet en informationsside om Coronavirus med fakta og gode råd til landmændene:

Læs info-side fra SEGES her

 

Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform og har et tema om, hvordan virksomheder kan/ skal forholde sig til corona.
Virksomhedsguiden finder du her

 


Det er muligt for landmænd fortsat at samarbejde og kommunikere med nødvendige relationer og opretholde arbejdsgangene. Seges har lavet et overblik over værktøjer, der kan kompensere for fysiske møder.

Læs mere her

 

Hvilke restriktioner gælder i de forskellige EU-lande. Dansk Industri har lavet en oversigt.

Se mere her

 

 

 

 

Dennis Calender
Afdelingschef, HR-rådgivning
74365110
61209508
dca@landbosyd.dk
Dennis Calender