Solceller er igen en god investering

LandboSyd sætter fokus på energikilden, der aldrig slukker, og efterspørger landmænd, der ønsker at gå sammen om at få søgt tilladelser til opførelse af solcelleanlæg.

- Solceller kan faktisk erstatte dit elforbrug med 15-20 procent, give dig et afkast på syv procent af det, du investerer og samtidig forbedre dit CO2-regnskab mærkbart.

Miljørådgiver Henriette Fries og virksomhedsrådgiver Heinrich Lüllau fra LandboSyd har en lang række fordele klar til dyrskuet, når de blandt andet sætter fokus på etablering af solcelleanlæg målrettet dem med en større husdyrproduktion og et forbrug på godt 200.000 kWh.

- Et solcelleanlæg på 50 kilowatt-peak producerer cirka 48.000 kWh strøm om året. Heraf vil 38.000 kWh erstatte et direkte indløb fra el-nettet til fx 65 øre pr. kWh. Det giver faktisk en besparelse på 24.700 kroner om året, fortæller Heinrich Lüllau.

LandboSyd slår lige nu et slag for at få flere til at investere i de solcelleanlæg som tilpasses bedriften.

- Vi ser en mulighed for at hjælpe landmændene gennem forløbet. Vi hjælper med beslutningsgrundlaget, kigger på strømforbrugsmønstre, tilbud, beliggenhed mm. og kommer med en anbefaling af, hvordan man kan tilmelde anlægget til systemet. Og jo flere landmænd, vi kan samle, jo mere effektivt kan vi komme gennem forløbet, forklarer Henriette Fries og tilføjer, at der skal søges tilladelse til opførelse af et solcelleanlæg.

 

Plus på CO2-kontoen

Det er ikke alene kroner, der kan spares ved et af de mindre solcelleanlæg. Også på CO2-kontoen er der noget at hente.

Hos ProjectZero i Sønderborg Kommune har man blandt andet fokus på at nedbringe CO2-udledningen. Ifølge ProjectZeros Roadmap 2025 er det tanken, at alene landbruget i kommunen skal nedbringe CO2 udledningen med 8000 tons inden 2025. Kan man ifølge de to rådgivere fra LandboSyd få 100 landmænd i Sønderborg Kommune til at investere i solcelleanlæg på bare 50 kWpeak, så er der 1000 tons i besparelse til ProjectZero.

- Det vil bestemt være et skridt i den rigtige retning, hvis landmændene sætter solceller op. Måske specielt hvor der er et stort forbrug af energi til eksempelvis ventilation i grisestalde, siger energiplanlægger og projektleder Nicolas Bernhardi fra ProjectZero og tilføjer:

- Vi ser gerne øget fokus fra landbrugets side på energiforbrug og udledning af klimagasser. Samtidig ser vi også, at store aktører som Arla Foods og Danish Crown melder ud, at de vil være CO2-neutrale inden 2050.

Her tæller solceller med i det større billede – og gerne placeret der, hvor der er brug for strømmen.

Det er en del af løsningen.

 

BEREGNINGSEKSEMPEL

 

Et solcelleanlæg med ca. 50 kWpeak producerer ca. 48.000 kWh strøm om året. Heraf vil 38.000 kWh erstatte et direkte indkøb fra el-nettet til fx 65 øre/kWh.

50 kWpeak til 215.000 kroner

Besparelser: 38.000 kWh á 65 øre = 24.700 kr./år

Omkostninger: 3.400 kr./år

Simpel tilbagebetalingstid: ca. 10 år

Afkast: Ca. 7 % af de investerede midler
Henriette Fries
Miljørådgiver
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries