Selvstændige erhvervsdrivende og fristen for at anmelde sygefravær

Opgørelse af fraværsdage har betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde sit sygefravær til kommunen.

Som udgangspunkt har en selvstændig erhvervsdrivende først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. Har man tegnet en sygedagpengeforsikring, kan man dog have ret til sygedagpenge fra kommunen allerede fra 1. eller 3. fraværsdag.

Fristen for at anmelde sygefraværet afhænger således af, om man er forsikret eller ej – og om forsikringen gælder fra den 1. eller 3. fraværsdag. Er man forsikret, så skal anmeldelsen ske senest en uge efter, at retten til sygedagpenge indtræder, altså senest en uge efter 1. eller 3. fraværsdag.

Det har betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende senest skal anmelde sit sygefravær til kommunen, hvornår 1. eller 3. fraværsdag falder. Man skal medregne de dage, hvor man skulle have arbejdet, hvis man ikke var blevet syg - men ikke for eksempel faste lukkedage, weekender og helligdage. Derfor er det vigtigt at vide, hvilke dage i løbet af ugen den selvstændige normalt arbejder.

Eksempel 1
En selvstændig erhvervsdrivende har tegnet en forsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 3. fraværsdag. Den selvstændige har første sygefraværsdag fredag den 1. februar og arbejder normalt mandag til og med fredag. Det betyder, at lørdag den 2. februar og søndag den 3. februar ikke skal medregnes i opgørelsen af fraværsdage, fordi lørdag og søndag ikke er normale arbejdsdage for den pågældende. Det betyder, at 3. fraværsdag først er tirsdag den 5. februar. Fristen for at anmelde sygefraværet var derfor den 12. februar. Hvis lørdag den 2. og søndag den 3. fejlagtigt medregnes som 2. og 3. fraværsdag, vil anmeldelsesfristen blive beregnet til den 10. februar – og det er forkert.

Eksempel 2:
En selvstændig erhvervsdrivende har tegnet en forsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 3. fraværsdag. Den selvstændige har første sygedag fredag den 1. februar og arbejder normalt mandag til og med lørdag. Det betyder, at lørdag den 2. februar skal medregnes i opgørelsen af fraværsdage, men at søndag den 3. februar ikke skal medregnes. Den selvstændige skulle have arbejdet lørdag den 2., hvis vedkommende ikke var blevet syg, men ikke søndag den 3. Det betyder, at 3. fraværsdag er mandag den 4. februar. Fristen for at anmelde sygefraværet var derfor den 11. februar.

 

Ulla Kloppenborg
Økonomirådgiver
74365061
61698449
uks@landbosyd.dk
Ulla Kloppenborg