Sædskifte, optimering og økonomi er i fokus til bedriftsbesøg

Der er lagt op til en spændende aften i planteavlens tegn, når Torben Madsen fra Gymoes ved Haderslev onsdag 19. juni byder velkommen på sin bedrift.

Torben Madsens ejendom, Gymoes, byder på 575 hektar alsidig og varieret konventionel planteavl bestående af hvede, vinterbyg, vinterraps, hestebønner, spinat til frø og havre – heraf en havremark sået i efteråret. Arealerne dyrkes fortrinsvis pløjefri med fokus på sædskifte og dækningsbidrag.

Når han inviterer inden for onsdag 19. juni er det med netop det fokus.

- Der er mange hensyn at tage, når vi ser på sædskifte. Vi vil gerne tjene penge, vi skal se på forfrugtsværdi, vi skal undgå plantesygdomme, vi skal styre uden om problemer med ukrudtsgræsser og samtidig overholde lovgivning med efterafgrøder, fortæller Torben Madsen, der til bedriftsbesøget blandt andet vil tale om fordelene ved fremavl og kontraktavl, der kan give en merpris for afgrøderne.

- Jeg mener, at det er vigtigt for os at koble noget på, der kan give os en merpris. Vi kan ikke leve af at masseproducere fx hvede eller svin alene, da vi pga. vores relativt store omkostninger ikke kan konkurrere med udlandet. Derfor skal vi forsøge at bygge noget på, som kan give os mere for vores varer – eksempelvis OUA-svin, fremavl eller noget helt andet, siger Torben Madsen.

På Gymoes produceres årligt ca. 11.000 OUA slagtesvin. Deres foder leverer markerne omkring gården.

- Hestebønner og spinat er gode forfrugter til eksempelvis hveden og nogle af hestebønnerne bruger vi også til foder. Samtidig er vekselafgrøderne med til at sprede sæsonen ud, så ikke alt skal høstes på samme tid, siger Torben Madsen.

På ejendommen arbejdes der målrettet på at gennemføre en omlægning til pløjefri dyrkning og derved optimere maskinindsatsen.

FAKTA

LandboSyd inviterer til bedriftsbesøg onsdag 19. juni kl. 19-21.30 på Gymosevej 10, Åstrup ved Haderslev.

Du kan se invitationen og tilmelde dig HER.

Alle er velkommen.

Torben Madsen er medlem af en af LandboSyds ældste erfagrupper, der har 31 år på bagen. De mødes på skift hver 14. dag, hvor de går i marken og udveksler erfaringer og vender spørgsmål.

René Skov Kristensen
Kundechef
61226060
rsk@landbosyd.dk
René Skov Kristensen