Politikere i debat om efterafgrøder og spildevand

LandboSyd havde politisk besøg i denne uge. Politikere blev orienteret om omkostningerne ved efterafgrøder og de uopnåelige vandplaner - samt fik en hilsen om kommunernes håndtering af spildevand med på vejen.

Udgivet d. 16. september 2020

 

Efterafgrøderne koster landbruget dyrt. Det viser en analyse udarbejdet af LandboSyd og fremlagt for 30 politikere fra Folketinget, Region Syddanmark og byrådene i Aabenraa og Sønderborg mandag. Det skete ved et halmballemøde hos Svend V. Hansen og Hanne Rossen i Perbøl ved Kliplev.

LandboSyd har sat tal på, hvad efterafgrøderne koster, når vinterhvede skiftes ud med vårbyg, og når en for sent sået efterafgrøde betyder at gødningskvoten året efter skæres ned.

 

Tallene kom på bordet

Afdelingsleder Torben Bøgh Christensen, LandboSyd, fremlagde tallene, som flugter meget fint med tal fra en lignende analyse fra Seges. Prisforskellen mellem vinterhvede og vårbyg er blevet markant større alene de sidste måneder, fra 5 kr. til 17 kr. pr. 100 kg, og det betyder, at tabet ved efterafgrøderne er op til 3.500 kr. pr. hektar på den gode lerjord.

Helt konkret er tabet på en stor ejendom i LandboSyds område godt 1,2 mio. kr. som en følge af, at vintersæd skal erstattes af vårsæd. Tabet i forbindelse med for sent sået efterafgrøde er opgjort til op til 800 kr. pr. hektar.

 

Gang i nye værktøjer

På mødet forklarede formand for Økonomi og Ledelse på Seges, mælkeproducent Anders Harck, at tallene talte deres tydelige sprog, og at der er brug for helt andre værktøjer fra værktøjskassen. Som reglerne er nu, komme landbruget til at betale dyrt for efterafgrøderne.

 

Anders Harck

 

Tager med til København

Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa, gav udtryk for, at landbruget fylder meget lokalt, og at tab i erhvervet kan mærkes i form af lavere aktivitet. Han lovede Mogens Dall, at han er klar til at tage med til København og forsøge at påvirke politisk, hvor det er muligt.

 

Lukket ude af forhandlinger

Til gengæld var det ikke optimisme omkring løsninger, der prægede de tre folketingsmedlemmer på mødet. Eva Kjer Hansen og Ellen Trane Nørby fra Venstre og Henrik Dahl fra Liberal Alliance forklarede, at socialdemokraterne og støttepartierne holder de borgerlige partier ude af alle forhandlinger på miljøområdet. Miljøminister Lea Wermelin kan dog på baggrund af halmballemødet forvente spørgsmål om efterafgrøderne og spildevand i Folketinget.

Eva Kjer Hansen nævnte landbrugspakken, som hun selv præsenterede som Miljø- og Fødevareminister i december 2015. Den kunne have fået et bedre afsæt, hvis der havde været bredere politisk opbakning dengang.

De tre politikere opfordrede til, at man i landbruget øger dialogen og samarbejdet med både lokale kommunal- samt regionspolitikere.

 

 

Theis deltog fra S 

LandboSyd havde inviteret samtlige folketingsmedlemmer fra Sydjylland, men bl.a. socialdemokraterne meldte fra. Dog mødte den socialdemokratiske folketingskandidat i Aabenraa, Theis Kylling Hommeltoft.

Også S-kommunalpolitikere deltog, og blandt regions- og kommunalpolitikerne blev der også ytret vilje og ønske om endnu mere samarbejde med landbruget. Det gælder bl.a. Mads Skau og Preben Friis-Hauge fra Region Syddanmark. Sidstnævnte er også formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde byråd og kunne fortælle om et frugtbart samarbejde med landbruget i kommunen.

 

Uopnåelige vandplaner

Kommunernes manglende indsats på spildevandsområdet blev også en del af debatten. På mødet forklarede chefrådgiver Helge Lorenzen, at målene i vandplanerne er uopnåelige, og at efterafgrøderne er dyre og skal anlægges i et omfattende omfang, men virkningen på miljøet er meget lille, og dermed er vandplanernes målsætninger uopnåelige. Det bliver ganske enkelt umuligt at så så mange efterafgrøder, mente Helge Lorenzen

 

Indberetter forkerte tal

 Til gengæld har kommunernes udledning af urenset spildevand – i forbindelse med overløb – et langt større omfang, end det fremgår af de tal, som kommunernes selv indberetter til Miljøstyrelsen. Yderligere kommer der mange hundrede tons kvælstof fra landene omkring Danmark ind i de danske farvande. Det gælder fra Østersøen, og det gælder fra udløbet af de store europæiske floder i Nordsøen.

 

Mads Skau

 

Mogens Dall
Bestyrelsesformand
74680361
40118361
mogensdall@gmail.com
Mogens Dall