Pensionsindbetalinger i 2018

Du kan stadig nå at få fradrag for dine pensionsindbetalinger i 2018

 

Der er fra 2018 indført et nyt ligningsmæssigt fradrag for fradragsberettigede indbetalinger på pensionsordninger. Der beregnes automatisk et ekstra fradrag for indbetalinger på op til 70.000 kr. årligt (2018-niveau). Fradraget er afhængigt af, om man har mere eller mindre end 15 år til ens folkepensionsalder.

Har man mere end 15 år til ens pensionsalder, er der tale om en skattelettelse på ca. 1.490 kr. i 2018 (ved indskud på 70.000 kr.), stigende til ca. 2.020 kr. fra 2020. Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er besparelsen ca. 3.725 kr. i 2018, stigende til ca. 5.735 kr. fra 2020.

Foruden det ligningsmæssige fradrag får man, som hidtil, et skattemæssigt fradrag for indbetalingerne. Det maksimale indskud og fradragstidspunktet er dog afhængig af, hvilken pensionsordning man indskyder på. Det er derfor vigtigt, at kende de forskellige ordninger, og de skatteregler, der gælder for dem.

Der findes to typer af pensionsopsparing, der giver ret til fradrag:

  1. Ratepension eller ophørende livrente
  2. Livsvarig livrente

1. Ratepension eller ophørende livrente

Du kan få fradrag for op til 54.700 kr., ved indbetaling til en ratepension eller en ophørende livrente. Skatteværdien af fradraget er afhængig af din indkomst, men udgør mellem 37 og 53 %.

Der skal betales indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag, af udbetalingerne. Skatteprocenten er også her afhængig af ens øvrige indkomster, og udgør mellem 37 og 53 %.

En ratepension kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder, og kan tidligst udbetales når pensionsudbetalingsalderen er opnået. En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år og ophører senest 30 år efter pensionsudbetalingsalderen. Når udbetaling er påbegyndt, kan den ikke stoppes, men kan dog forlænges.

2. Livsvarig livrente

Der er på disse ordninger ingen beløbsmæssig begrænsning. Fradragstidspunktet afhænger dog af, om indbetalingsaftalen er mindre end 10 år, eller ej. Der er endvidere én særlig regel, hvis du er erhvervsdrivende.

Er indbetalingsaftalen på mindst 10 år er der fuldt fradrag i indbetalingsåret. Er indbetalingsaftalen derimod mindre end 10 år, skal aftalens samlede beløb fordeles over 10 år. Hvert år kan der dog fradrages op til 50.400 kr. (opfyldningsfradrag).

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud uden, at du binder dig til en aftalt indbetalingsperiode. Du får da fradrag for hele beløbet i indbetalingsåret.

Der skal betales indkomstskat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag, af udbetalingerne. Skatteprocenten er afhængig af ens øvrige indkomster, og udgør mellem 37 og 53 %.

Der er ingen aldersgrænse for at oprette en livrente. Udbetalingerne kan tidligst begynde, når du har opnået pensionsudbetalingsalderen.

 

Ophørspension

Er du ophørt med din virksomhed indenfor de seneste 10 år, og:

  • Er du fyldt 55 år før salget
  • Har du drevet virksomhed i mindst 10 år inden for de seneste 15 år før salget

kan du indskyde den skattepligtige fortjeneste fra virksomhedssalget på enten en ratepension eller en livrente. Du kan dog højest indskyde 2.743.700 kr. (2018). Beskatningen af fortjenesten kan derved reelt udskydes til det tidspunkt, hvor pensionen udbetales. Er du ophørt i 2018 skal indbetalingen blot være foretaget senest 1. juli 2019.

 

Aldersopsparing

Foruden de to typer af pensionsordninger med fradragsret, findes aldersopsparingen. Du får ikke fradrag for indbetalinger til en aldersopsparing, men skal til gengæld heller ikke betale skat eller afgift, når du får dem udbetalt.

Rente og afkast af aldersopsparingen beskattes kun med PAL-skat (pt. 15, 3 %).

Der kan indbetales op til 5.100 kr. i 2018. Fra kalenderåret 5 år før ens folkepensionsalder kan der dog indbetales op til 46.000 kr., såfremt man ikke (efter 1. april 2018) har fået udbetalt fradragsberettiget pension (ratepension, livrente, indekskonto).

Udbetaling kan tidligst ske, når du har opnået din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år herefter. Som udgangspunkt udbetales opsparingen som et engangsbeløb, men man kan vælge at få den udbetalt over flere gange. Du kan fortsat indbetale på ordningen, selvom du har fået en deludbetaling, og udbetalingerne påvirker ikke det beløb, som du modtager i folkepension.

 

Pensionsudbetalingsalderen

Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Er ordningen oprettet senest 31. december 2017 er pensionsudbetalingsalderen dog 5 år før folkepensionsalderen.

Der er fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født til og med 30. juni 1960 (https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2048232).

 

 

Eva Sandager Hansen
Skatterådgiver
74365172
26155863
esh@landbosyd.dk
Eva Sandager Hansen