Ny-fusioneret forening vil arbejde videre med Landbogruppen A/S

Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Syddanmark – den ny-fusionerede forening, som Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd og Sønderjysk Landboforening har stiftet – har besluttet at arbejde videre med Landbogruppen A/S.

Udgivet d. 13. september 2023

 

Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Syddanmark – den ny-fusionerede forening, som Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd og Sønderjysk Landboforening har stiftet – har besluttet at arbejde videre med Landbogruppen A/S.

Sønderjysk Landboforening ejer Landbogruppen Sønderjysk ApS, som er en del af Landbogruppen A/S, mens LandboSyd ejer en del af mæglervirksomheden Hekto & Co sammen med Carina Jessen og Bent Holm.

I begge samarbejdsaftaler er der indføjet en betingelse om, at man ikke må eje andre konkurrerende virksomheder inden for segmentet landbrugsmægler.

Ved fusionen fulgte der dermed et valg om hvilken landbrugsmægler, som skal være den fortsættende i den nye forening. Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Syddanmark har nu truffet et strategisk valg om forretningsmæssigt at arbejde videre med Landbogruppen. Carina Jessen og Bent Holm har erhvervet LandboSyds tidligere ejerandele i Hekto & Co.

Bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Syddanmark og Carina Jessen/Bent Holm takker hinanden for et super samarbejde og ønsker hinanden alt mulig held og lykke for fremtiden.

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Henrik Jessen, bestyrelsesformand, telefon 6136 6060
Niels Peter Madsen, konst. administrerende direktør, telefon 4045 1749

Henrik Jessen
Bestyrelsesformand
61366060
henrik@jessen-is.dk
Henrik Jessen