Mulighed for at klage over historiske vurderinger

Ejere af erhvervsejendomme får nu mulighed for at klage over vurderinger fra 2013-2020. Ejerne får direkte besked i løbet af 2021.

Udgivet d. 7. april 2021

Vurderingsstyrelsen sender i løbet af 2021 breve til tidligere og nuværende ejere af erhvervsejendomme med besked om, at det nu er muligt at klage over vurderinger fra 2013-2020. Muligheden for at klage nu skyldes en ændring af ejendomsvurderingsloven, som Folketinget vedtog tilbage i december 2020.

Med lovens vedtagelse følger en fremrykning af klageadgangen for de videreførte vurderinger af typisk de erhvervsejendomme mv., der ikke vurderes som ejerboliger pr. 1. januar 2020. Erhvervsejendomme er i den forbindelse bl.a. landbrugs- og skovejendomme og ejerboliger med grundareal på 2 ha eller mere.

På baggrund heraf vil tidligere eller nuværende ejere af disse ejendomme kunne vælge at klage over de historiske vurderinger i det aktuelle prisniveau for den pågældende vurdering.

 

Obs på flere forhold

Det er muligt at klage over de historiske vurderinger nu, men du kan også vente og i stedet at klage over dem, når de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven foreligger.

Hvis du ejer eller har ejet flere ejendomme, skal du være opmærksom på, at du først kan klage over vurderingen af en konkret ejendom, når du modtager brevet ”Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger” for den konkrete ejendom.

Det er målet, at alle omfattede ejendomsejere modtager et brev i løbet af 2021, som giver dem mulighed for at klage. Det er derfor ikke alle, der får brev på samme tid.

Der er en række forhold, du som ejer skal være opmærksom på, inden du benytter dig af muligheden for at klage over historiske landbrugsvurderinger mv. Disse forhold opdateres løbende.

Kontakt derfor din rådgiver hos LandboSyd, der kan hjælpe dig.

 

 

Eva Sandager
Skatterådgiver
74365172
26155863
esh@landbosyd.dk
Eva Sandager