Minivådområder er fortsat en god idé

Ansøgningsrunden til minivådområder åbner 28. februar. Oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen fra LandboSyd er klar til at gå i gang med dit projekt.

Udgivet d. 12. februar 2020

 

Landbrugsmedierne er lige nu fulde af forskellige meldinger om fejl i kvælstof-tal og kort med forkerte udpegninger.

"Men det gør ikke minivådområder til en dårlig idé," siger Britt Bjerre Paulsen, der er oplandskonsulent på LandboSyd.

Ansøgningsrunden åbner d. 28. februar, og hun er klar til at gå i gang med dit projekt.

"De projekter, der er realiserede, er blevet rigtig fine og skaber liv i landskabet med åbent vandspejl. Det åbne vandspejl kan give luft til nogle dræn, som ellers kan være overbelastede, da vandstanden kan svinge i minivådområdet, i stedet for at vandet stuver i rørene," fortæller Britt Bjerre Paulsen.

Specielt i oplandet til Lillebælt, hvor der er lerjord, er der gode muligheder for at finde placeringer til minivådområder. Det skal være et drænet opland, og der skal gerne være lidt fald på hoveddrænet, og der må helst ikke være beskyttet natur i forvejen.

På Landmand.dk kan du se et kort over din ejendom med markeringer, hvor der kunne tænkes at være et hoveddræn, der kunne komme i betragtning.  

Oplandskonsulenterne.dk kan du se nogle af de projekter, der er realiseret og høre om ejernes erfaringer.

 

Hør mere til planteavlsmøde 19. februar

Du kan møde Britt Bjerre Paulsen til LandboSyds Planteavlsmøde onsdag d. 19. februar, hvor hun er klar til at tjekke mulighederne på din ejendom.

Du er også meget velkommen til at kontakte hende på telefon 7436 5079.

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen