Mere biodiversitet på vej i danske skove

Nu kan de mange gæster i skovene snart se frem til flere fugle, insekter og vilde blomster, da skovejere og kommuner lige nu kan søge om tilskud til initiativer, der skal fremme biodiversiteten i de danske skove.

Udgivet d. 9. juni 2021

 

Der er blevet travlt på de danske skovstier det seneste år, hvor naturen er blevet en mere fast del af danskernes hverdag. Og nu kan de mange skovgæster måske se frem til flere fugle og flere insekter i deres lokale skov.

Netop nu kan kommuner og private skovejere nemlig søge om tilskud til mere mangfoldighed i naturen. Her giver Landbrugsstyrelsen blandt andet tilskud til bevaring af gamle træer, opsætning af redekasser og rydning af invasive arter.

LandboSyd kan hjælpe dig med tilskudsordningen. Se mere her.

Ordningen har til formål at fremme biodiversiteten i de danske skove. Man kan blandt andet få støtte til bevaring af træer til naturligt forfald. Her har man mulighed for at veteranisere en stor del af træerne. Det betyder, at man efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Det kan ske ved, at man skader træet ved fx at sætte ild til det for at efterligne et lynnedslag. Det kan virke som hærværk, men et skadet træ kan fungere som levested for en lang række biller, svampe og fugle.

- Med ordningen giver vi skovejere og kommuner mulighed for at fremme den lokale biodiversitet. Det kommer både naturen, dyr og insekter til gode, fordi vi med de her tiltag skaber mange flere levesteder. Sidste år gav vi for eksempel tilskud til bevaringen af over 4.400 ældre træer. Så jeg kan kun opfodre skovejere og kommuner til at komme i gang med ansøgningerne, siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen, Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

 

Fakta

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000-arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet. Ordningen kan søges frem til 31 august 2021.

René Skov Kristensen
Kundechef
61226060
rsk@landbosyd.dk
René Skov Kristensen