Må jeg fælde træer langs vandløb?

Er det en god idé at fælde træer på vandløbsbrinken? Og må man? Hør her fra miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, hvad du gør.

Udgivet d. 13. oktober 2021

Sønderjyske Vandløb skriver i øvrigt:

"Træer, der står i tæt tilknytning til et vandløb, herunder ned ad vandløbets brinker, betragtes som en del af vandløbet. Træernes rødder er med til at stabilisere brinkerne. Træerne udgør også nogle vigtige levesteder for vandløbsinsekterne, når de som voksne flyver langs vandløbene. Desuden er træerne gode levesteder for fugle og evt. flagermus. Endelig beskygger træerne vandløbene, så grødevæksten nede i vandløbene begrænses.

I regulativerne, som gælder for de offentlige vandløb, er det som regel anført, at træer og buske langs vandløbene ikke må fjernes uden tilladelse fra kommunen. Tilsvarende gælder for alle de efter naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede vandløb, som er langt de fleste af alle vandløb, at træer og buske ikke må fjernes uden en dispensation fra kommunen. Det vil således være ulovligt at fælde træer langs vandløbene uden forudgående tilladelse."

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen