Lodsejermøder om minivådområder, vådområder og lavbundsprojekter

LandboSyd og Oplandskonsulenterne har nu gennemført to ”kollektive opstartsmøder” for lodsejere i udvalgte vandløbsoplande, der afvander til Lillebælt.

Udgivet d. 2. december 2021

 


I sidste uge var det et opland på Løjt Land og i mandags, den 29. november oplandet vest for Bovrup, hvor oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen havde budt ind til en orientering om tilskudsmuligheder, og en workshop samt drøftelse af konkrete muligheder i oplandet.

LandboSyds formand Henrik Jessen bød velkommen, fortalte om sine egne planer om at etablere et minivådområde, og opfordrede de fremmødte til at give sig selv lov til at være nysgerrige og åbne overfor mulighederne for tilskud til vådområder, lavbundsprojekter og minivådområder.

 

Tilskud og strømningsveje

Oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen og agronom og vådområdeplanlægger Søren Byskov Nielsen fra Aabenraa Kommune fortalte om gennemførte projekter og mulighederne i de forskellige tilskudsordninger. Herefter blev de store kort rullet ud på bordet, så deltagerne ud fra de viste tilskudsmuligheder og vandets strømningsveje kunne byde ind med lokaliteter, de gerne ville have undersøgt nærmere.

De store kort gav et godt overblik, og anledning til interessante diskussioner omkring placering af forskellige kvælstofvirkemidler i landskabet.

 

Gang i sagerne

Der er allerede mange LandboSyd-kunder, der har benyttet sig at tilbuddet om gratis at få undersøgt mulighederne for minivådområder på deres bedrift. En del har søgt og opnået tilsagn, og nogle stykker er også kommet så langt som at få etableret et færdigt anlæg. Det er fjerde gang, at landmænd og lodsejere har haft mulighed for at ansøge om etableringen af et minivådområde. Får de tilsagn, får de dækket alle udgifter i forbindelse med etablering. Tilskuddet er finansieret af EU-midler gennem det danske Landdistriktsprogram.

Generelt er der stor interesse for projekterne. Landbrugsstyrelsen oplyste i oktober, at 228 landmænd og lodsejere landet over her i 2021 har ansøgt om at anlægge minivådområder. Hvis samtlige projekter føres ud i livet, vil de reducere kvælstofudledningen med ca. 100 tons om året.

Britt Bjerre Paulsen fortæller, at hun oplever, at de lodsejere, der har etableret minivådområder, generelt er glade for deres anlæg, og synes de fungerer godt. Der har været nogen forsinkelse på slutudbetaling af tilskuddet, og der er stadig nogle projekter, der afventer Landbrugsstyrelsens sagsbehandling, men der ser ud til at være kommet lidt mere gang i sagerne på det sidste.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt gerne oplandskonsulent Britt Bjerre Paulsen på 7436 5079.

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen