Lempelser for landbrugspraktikanter rulles tilbage

Regeringen har besluttet at ophæve fire lempelser for landbrugspraktikanter, der blev gennemført af den tidligere regering. De nye regler fremgår af en bekendtgørelse, der træder i kraft i dag, fredag den 5. juli.

Regeringen har besluttet at ophæve fire lempelser for landbrugspraktikanter, der blev gennemført af den tidligere regering. De nye regler fremgår af en bekendtgørelse, der træder i kraft i dag, fredag den 5. juli.

Lempelserne blev gennemført af den tidligere regering pr. 1. juni 2019 som led i et forslag om afbureaukratisering for landbrugspraktikanter.

Der er tale om fire lempelser, som ministeren nu ruller tilbage til tilstanden før 1. juni i år:
For det første stilles der nu igen krav om sprogtest til de studerende. For det andet må de unge igen kun have en alder på op til 30 år.
Desuden må de unge fremover kun være her i 12 måneder - den tidligere minister hævede opholdet til 18 måneder.
Og den fjerde tilbagerulning handler om, at der nu igen stilles krav om, at praktikopholdet i Danmark skal supplere en uddannelse i hjemlandet. Der må altså ikke være tale om uddannet arbejdskraft.  

I maj måned i år søgte 112 personer ind på landbrugspraktikantordningen. I juni måned steg antallet af ansøgninger til 226 (opgjort pr. 27. juni 2019), efter ordningen var blevet lempet.

HR-chef Dennis Calender, LandboSyd, ærgrer sig over tilbagerulningen.
- Der er praktikpladser til alle danske og udenlandske elever, der går på danske landbrugsskoler i dag, og der mangler elever, der kan udfylde det behov, landbruget har, siger han.

Dennis Calender
HR chef
74365110
61209508
dca@landbosyd.dk
Dennis Calender