LandboSyd tjekker nord for Aabenraa: Trafiklyset i markkontrol virker ikke

Lodsejere med brak eller vedvarende græs bliver vildledt af nyt farvesystem, der er udgivet af Landbrugsstyrelsen, siger planteavlsrådgiver Nis Callesen, LandboSyd, med udgangspunkt i et 100 hektar stort område. Nej, der er ikke så mange fejl, siger Landbrugsstyrelsen.

Udgivet d. 10. september 2019

 

 

 

 

Landbrugsstyrelsen har nu lavet markkort med røde, gule og grønne trafiklys, så alle kan se, om kravet om landbrugsaktivitet på en mark med brak eller vedvarende græs er overholdt – det er en støttebetingelse under grundbetalingsordningen.

Problemet er blot, at der tilsyneladende er mange fejl på kortene. Planteavlsrådgiver Nis Callesen har tjekket kortet for et ca. 100 hektar stort område nord for Aabenraa. Et område han kender særdeles godt. Kun ca. 50 procent af markerne er farvelagt korrekt:

”Vi ser en brakmark, som er gul, men som er slået i begyndelsen af august og burde være grøn. Vi ser også omdriftsmarker, hvor der er taget slet flere gange i vækstsæsonen, som er gule,” fortæller Nis Callesen.

 

Giver falsk tryghed

”Kortet viser en brakmark, som burde være gul, men som er grøn. Jeg ved, at den mangler at blive slået. Men ved at kigge på kortet kan lodsejeren jo tro, at alt i orden, undlade at foretage sig mere, og dermed skabes en falsk tryghed. Det er jo stadig den enkeltes pligt at sørge for at overholde kravene, men det er selvfølgelig surt at blive trukket i hektarstøtte, hvis Landbrugsstyrelsens medarbejder kommer forbi og underkender arealet,” siger Nis Callesen.

 

Tillid til fremtidig kontrol

Ifølge Landbrugsstyrelsen er der en forsinkelse på 7-14 dage på det, som vises i trafiklyssystemet, men Nis Callesen har taget højde for dette forbehold.

”Man kan kun håbe på, at farverne er mere retvisende efter næste opdatering af kortet, så tilliden til satellitovervågningen forbedres. Da fremtidig kontrol af afgrøder og arealer allerede i 2020 forventes at skulle foretages via satellit, bør sikkerheden på nuværende tidspunkt være bedre,” siger Nis Callesen.

 

Skal kunne stole på oplysninger

Han bakkes op af formand for LandboSyd, Mogens Dall, som mener det er uheldigt, at kortene er misvisende, og at landmænd bør kunne stole på de oplysninger, der udsendes fra styrelsen.

 

Indsamlet feltdata på mere end 2000 marker

Landbrugsstyrelsen kan dog ikke genkende fejlraten. Landbrugsavisen har omtalt sagen, og til avisen siger enhedschef Peter Ritzau Eigaard i en mailkommentar:

"Vi har meget svært ved at genkende en fejlrate på 50 procent. Alene på græsmarker har Landbrugsstyrelsen indsamlet feltdata på mere end 2000 marker, hvoraf hovedparten er besøgt mere end én gang, og vores kvalitetssikring viser en væsentlig lavere fejlrate."

"Det er første år med monitorering, og vi er klar over, at der er tilfælde, hvor en grøn mark burde have været gul i trafiklyset. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores metode, og vi forventer en endnu højere præcision næste år. Der kan læses mere om grønne marker i den faglige nyhed, Landbrugsstyrelsen udsender på onsdag i forbindelse med opdatering af trafiklyset", siger Peter Ritzau Eigaard.

 

Fastholder konkrete fejl

Planteavlsrådgiver Nis Callesen, LandboSyd, fastholder, at der i et cirka 100 hektar stort område nord for Aabenraa, som han kender særdeles godt, er farvelagt forkert i omkring 50 procent af tilfældene. Enhedschef Peter Ritzau Eigaard fra Landbrugsstyrelsen er velkommen til at tage med på en tur ud i området eller få en gennemgang over telefonen.

 

 

FAKTA

Landbrugsstyrelsen oplyser, at

  • For arealer med 1-årige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en 1-årig afgrøde, og for arealer med græs ved, at de enten slås eller afgræsses.
  • Farvelægningen baserer sig på satellitkontrol, og her i starten af september kan alle se, hvordan deres arealer er farvelagt.
  • Grøn farve betyder, at Landbrugsstyrelsen vurderer, at kravet er opfyldt, mens gul betyder, at de endnu ikke har kunnet konstatere, at kravet er opfyldt.
  • I starten, hvor fristen for opfyldelse af aktivitetskravet på marker med græs endnu ikke er overskredet, vil der kun være grønne og gule marker på kortet.
  • Gule marker bliver løbende gjort grønne i takt med, at analyser af satellitbillederne viser, at markerne er blevet slået eller afgræsset. 
  • Marker kan først blive røde, når fristen for overholdelse af aktivitetskravet er passeret. I 2019 er fristen for overholdelse af aktivitetskravet 25. september. De røde marker vises i IMK fra den 15. oktober.
  • Kortene kan ses på Internet Markkort (IMK) ved at vælge fanen ”Korttemaer” og sætte flueben i boksen ”Monitorering”.
Nis Callesen
Fagansvarlig grovfoder, planteavlsrådgiver
74365134
61378812
nic@landbosyd.dk
Nis Callesen