LandboSyd iværksætter kampagne for miljøgodkendelser

Miljøgodkendelsen danner grundlaget for produktionstilladelsen og er derfor uhyre vigtig ved værdiansættelse af produktionsrammerne. Vores kunder skal være på forkant og skal have opdateret og sikret optimale vilkår i deres miljøgodkendelser, siger adm. direktør Anders Andersen, LandboSyd.

LandboSyd sætter i februar og marts måned en kampagne i gang, hvor vi sikrer, at alle kunder har miljøgodkendelse, som er fuldt opdateret i forhold til den faktiske produktion, og hvor fremtidige muligheder på bedriften er undersøgt.

Miljøstyrelsen lancerede i sommeren 2017 ny husdyrregulering. En del ejendomme vil med fordel kunne få godkendelse efter den nye lov. Den nye lov indeholder nogle væsentlige ændringer - nogle af fordelene er, at vi nu får godkendt kvadratmeter produktionsareal, i stedet for et antal dyreenheder. Derudover vil en række af de vilkår, som nogle kunder har i deres nuværende miljøgodkendelse bortfalde, siger miljørådgiver Henriette Fries, LandboSyd.

Bedrifter, som har fået godkendelse efter den tidligere lov, har ofte nogle væsentlige begrænsninger. Det kan skyldes, at produktionen er øget som led i den generelle produktivitetsstigning, fx ydelse/ko, grise/årsso eller antal producerede dyr som er øget med baggrund i forbedret tilvækst. Med den nye lov er vi ude af disse begrænsninger, da vi nu får godkendt alle kvadratmeter staldareal til produktionen. Den nye lov kan tillige øge fleksibiliteten i produktionen i forhold til sammensætning af dyregruppen.

Miljøgodkendelsen danner hele grundlaget for ejendommens produktionstilladelsen. Vi oplever, at kreditgivere ved belåning af bedrifterne har stor fokus på kundernes miljøgodkendelse, herunder også muligheder for fremtidige udvidelser. Kampagnen sikrer og øger således kundernes værdier, når vi får forbedret vilkårene i deres tilladelse.

Se nyhedsbrev vedrørende miljøgodkendelser kvæg

Se nyhedsbrev vedrørende miljøgodkendelser svin

Henriette Fries
Miljørådgiver
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries