LandboSyd er forberedt på eco-schemes

EU-medlemslandenes landbrugsministre er onsdag nat blevet enige om, hvor de står i forhold til de kommende forhandlinger med Europa-Parlamentet om den nye landbrugsreform. Det skriver dr.dk.

Udgivet d. 21. oktober 2020

Grundlaget for en ”grøn arkitektur” er lagt, og ifølge fødevareminister Mogens Jensen (S) giver nattens kompromis "i langt højere grad os mulighed for at gennemføre en grøn omstilling af landbrugene over alt i EU og i Danmark."

Fra dansk side har punktet om de nye, grønne støtteordninger, også kendt som 'eco-schemes' været vigtigt. Eco-schemes skal ifølge Europa-Kommissionens oprindelige udspil bruges til at forbedre miljøet, sikre biodiversiteten og bekæmpe klimaforandringerne. Der er tale om etårige aftaler, hvor en del af den direkte indkomststøtte, som landmændene får fra EU-kassen, vil blive øremærket grønne tiltag.

Nattens kompromis er endt med, at 20 procent af den direkte støtte skal øremærkes disse nye ’eco-schemes’.

Her er LandboSyd allerede godt klædt på:

”LandboSyd har ved forårets samling af fagrådgivning under én chef, med ansættelse af en skov- og naturrådgiver og ved nyt team indenfor klima, miljø og natur allerede forberedt sig på, at man måtte forvente flere EU-støttemidler allokeret i retning af flere grønne tiltag,” siger adm. direktør Sune Aagot Sckerl.

De øremærkede 20 procent skal indfases over tid, og vi følger naturligvis med i, hvordan regler og muligheder bliver udformet.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål.

 

Skovrejsning - LandboSyd klar til eco schemes
Sune Aagot Sckerl
Adm. direktør
74365066
23721266
saa@landbosyd.dk
Sune Aagot Sckerl