L&F vinder principiel sag om sprøjteforbud

Kommunen skal påvise, at et påbud er nødvendigt for at beskytte drikkevandsinteresser. Det glæder formand for LandboSyd, Mogens Dall.

Udgivet d. 25. oktober 2020

 

Det juridiske våben virker i sagerne om kommuners forbud mod at lade landmænd sprøjte og gødske marker. Landbrug & Fødevarer har vundet en meget vigtig sejr i forhold til Aalborg kommune, lyder meldingen fra formand for L&F, Martin Merrild.

I hele landet har Landbrug & Fødevarer i de seneste år kæmpet med kommuner, der uden at have det faglige og juridiske grundlag i orden har udstedt påbud til landmænd om ikke at måtte sprøjte eller gødske deres marker. En ting er nemlig frivillige aftaler mod en fuldstændig erstatning. Noget andet er tvang og ovenikøbet til en ufuldstændig erstatning, forklarer Martin Merrild.

 

Landmanden må betale
Der er blevet en tendens, at nogle kommunalpolitikere vil sende et signal om grøn handlekraft og lade landmændene betale gennem at indføre restriktioner på landbruget. Også selv om det drikkevand, kommunen påstår at ville beskytte, på ingen måde er i risikozonen.

Et eksempel på det er en landmand fra Langholt, som af Aalborg Kommune er blevet pålagt ikke at gødske og sprøjte. Kommunen vurderede, at der var stigende nitratproblemer ved det nærliggende Horsens-Langholt Vandværk, oplyser Landbrug & Fødevarer.


Faglige argumenter

Påbuddet har store konsekvenser, og Agri Nord og siden Landbrug & Fødevarer klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet på vegne af landmanden.

I klagen afviser L&F fagligt, at der er en fare for forurening af drikkevandsinteresserne. Det er et afgørende kriterie både fagligt og juridisk for, at kommunen kan udstede et vidtgående påbud.

 

Klar afgørelse - store konsekvenser
Nu har vi afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den er usædvanlig klar. Aalborg Kommune er sat på plads. Kommunen har ikke kunnet påvise, at påbuddet er nødvendigt. Påbuddet ophæves:

”Vi glæder os over den principielle afgørelse. Den er selvsagt af stor betydning for landmanden, men den kan forhåbentlig også få konsekvenser i et bredere perspektiv,” siger Martin Merrild. 

”Nu er der sat en nedre grænse for, hvad der skal til for at udstede påbud. Det må få politikere rundt omkring i kommunerne til at genoverveje ambitioner om påbud til landmænd - bare for en sikkerheds skyld”, hvis det faglige grundlag ikke er i orden, og drikkevandet reelt ikke er udfordret,” siger han.

 

Har haft lignende sager

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, glæder sig over afgørelsen i Nordjylland:

”Vi har selv været inde på lige præcis den argumentation i forbindelse med., at vi har arbejdet med sager fra Sønderborg kommune. Hvis det kan påvises, at der ikke er fare for forurening af drikkevandet, kan kommunen ikke udstede et påbud. Nu er der så kommet en afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet, og det er fint,” siger Mogens Dall.

 

 

Mogens Dall
Bestyrelsesformand
74680361
40118361
mogensdall@gmail.com
Mogens Dall