Klima og bæredygtighed er på dagsordenen

Et af de helt store temaer i tiden er klima- og bæredygtighed. Emnet optager store dele af befolkningen især den unge generation.

 

Klima og bæredygtighed er på dagsordenen – også i kommunerne. Her lægges nye vækststrategier med fokus på disse emner. Aabenraa kommune har i vækststrategi 2018 – 2030 indsat FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Sønderborg kommune har netop vedtaget Project Zeros Roadmap 2025.

Læs mere om Project Zeros Roadmap 2025 her.

Landbruget indgår også som strategisk indsats område - se side 40.

  

 

LandboSyd tilbyder udarbejdelse af bæredygtighedsanalyser.

På bedriftsniveau opfordrer vi til at øge fokus på at arbejde med bæredygtighed som led i egen strategi i virksomheden. Vi ser også at kreditgivere i højere grad fokuserer på emnet ved belåning af bedrifter. I LandboSyd har vi to ud af syv rådgivere på landsplan, som er certificeret og har erfaring i at udarbejde bæredygtighedsanalyser.

Læs mere her.