Kan du få økonomisk friplads?

Vidste du, at med en årlig husstandsindkomst under 563.800 kr., kan du få tilskud til pasning af dine børn.

Udgivet d. 15. oktober 2020

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Du kan få hel eller delvis friplads til pasning af dine børn i kommunale:

  • Vuggestuer
  • Dagpleje
  • Børnehave
  • SFO

Der kan også fås tilskud til private daginstitutioner, men ikke private passere og private SFO’er.

 

Afhængig af indkomst

Fripladstilskuddet er afhængigt af husstandsindkomsten. Det kan opnås fuldt tilskud ved en samlet indkomst under 181.501 kr. Tilskuddet nedtrappes indtil en indkomstgrænse på 563.800 kr., hvor tilskuddet bortfalder.

Grænsen er lidt højere for enlige forsørgere, og hvis man har mere end ét hjemmeboende barn under 18 år.

Husstandsindkomsten er den personlige indkomst med tillæg af evt. positiv nettokapitalindkomst samt aktieindkomst, MEN…

Har man indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed skal den personlige indkomst derfra reguleres med såkaldte ”skattetekniske fradrag”. Skattetekniske fradrag er fx af- og nedskrivninger, der ”kun” godkendes med 2 % på bygninger og 10 % på inventar.

Man får ikke tilskud med tilbagevirkende kraft, så det er vigtigt at få søgt.

 

Kontant skatterådgiver Eva Sandager hos LandboSyd på 7436 5172 og hør nærmere.

 

Eva Sandager
Skatterådgiver
74365172
26155863
esh@landbosyd.dk
Eva Sandager