Ingrid inviterede Wermelin til Sønderjylland

LandboSyds næstformand rejse ammoniak-sagen på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde og fik en aftale med miljøministeren.

   

Miljøminister Lea Wermelin fik en invitation med hjem, da hun i denne uge deltog i Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

Det var LandboSyds næstformand, Ingrid van den Hengel, som inviterede Lea Wermelin til at besøge en sønderjysk mælkeproducent, som er kommet i klemme i forbindelse med omstridte ammoniaklovgivning.

Ingrid van den Hengel gennemgik på delegeretmødet en sag fra Gråsten, hvor mælkeproducent Christian Ihle er fuldstændig låst fast på ejendommen, fordi den ligger tæt op af Gråsten Skov, som er Natura 2000 område og med naturtyperne Bøg på muld og elle-askeskov.

 

 

Ingrid van den Hengel overrakte miljøministeren en satiretegning af Julius - som sætter ammoniak-sagen på spidsen. Hunde skal have ble på i skoven for at berolige de forskrækkede træer.

 

Gammel produktionstilladelse

Ammoniakkravene blev indført i 2011, og de fastslår, at Christian Ihles staldanlæg med 140 malkekøer maksimalt må tilføre skoven 0,7 kilo kvælstof pr. hektar om året. Han har en produktionstilladelse fra før kravene blev indført, og stalden udleder omkring 14 kilo per hektar.

Dermed vil han ikke kunne få en miljøgodkendelse og har ikke mulighed for at ændre på produktionsanlægget. Christian Ihle bliver nødt til at fortsætte med uændret produktion og uden ændringer af produktionsapparatet ud i fremtiden.

 

Kun nedslidning tilbage

"Der er kun nedslidning tilbage, og det er altså ikke motivende, når jeg gerne vil fortsætte med mælkeproduktion de næste 15 år,” har Christian Ihle udtalt til medierne.

Ingrid van den Hengel påviste på delegeretmødet, at Christian Ihle ved at bygge et nyt og topmoderne anlæg vil kunne halvere ammoniaktilførslen, men han vil aldrig kunne komme ned på 700 gram – som svarer til, at et får skal have mindst 20 hektar til rådighed ved skoven for ikke at udlede for meget.

Ifølge Naturstyrelsens registrering af Natura 2000 områder, er skoven her betegnet som i en god tilstand. Den opfylder dermed EU-målene – på trods af, at udledningsniveauet igennem mange år har ligget langt over, hvad den skulle kunne tåle.

 

Flere politikere på besøg

LandboSyd har i flere omgange haft inviteret politikere på besøg på Christian Ihles ejendom. Miljøminister Lea Wermelin takkede Ingrid van den Hengel for invitationen, og hun vil nu forsøge at få et besøg hos Christian Ihle indpasset i en tur til Sønderjylland straks i det nye år.

 

 

Ingrid van den Hengel
Bestyrelsesmedlem
74761404
61617571
ingrid@vandenhengel.dk
Ingrid van den Hengel