Indberetning til PRTR

Tag fat i din miljørådgiver, hvis du har fået brev om indberetning til PRTR.

Udgivet d. 24. september 2021

 

Har du modtaget et brev i din e-boks om, at du skal indberette/bekræfte data til PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)?

Hvis du har et IE-husdyrbrug med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 årssøer eller 40.000 stipladser til fjerkræ og en beregnet ammoniakemission på mere end 10.000 kg/år, skal emissionen indberettes i et register.

Er der etableret miljøteknologier på dit husdyrbrug, kan emissionen reduceres, hvilket vi opfordrer til.

Har du modtaget en skrivelse fra Miljøstyrelsen, tag da fat i din miljørådgiver. Der er frist for indberetningen den 1. oktober 2021.

Sanne Schrøder Hansen
Miljørådgiver
74365037
20281564
san@landbosyd.dk
Sanne Schrøder Hansen
Henriette Fries
Miljørådgiver
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries