Hvilken farve skal nummerpladen have?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når du skal vælge farven på din nummerplade. Skal den være hvid, gul eller ”papegøje”?

Udgivet d. 6. december 2021

 

Nummerpladefarven er et udtryk for, hvorvidt en bil anvendes til privatkørsel, erhvervsmæssig-kørsel eller en blanding af de to. Foruden farven på nummerpladen er finansieringskilden også blevet en faktor, når man skal vælge farven på sin næste nummerplade. Her har det nemlig betydning, hvorvidt bilen er leaset eller købt.

En tredje faktor, der spiller ind, er bilens vægt samt indretning. Så snart bilens totalvægt overstiger tre tons, er der særlige regler for moms, hvilket også gælder for specialindrettede køretøjer. I de følgende afsnit vil reglerne blive kort uddybet, så du forhåbentligt er bedre rustet til at vælge farven på din næste nummerplade.

 

Personbiler (hvideplader): Reglerne for køb af hvidplade biler er meget simple. Uanset om bilen anvendes i tilknytning til momspligtige aktiviteter eller ej, er der hverken fradrag for moms af købet eller af de løbende driftsudgifter.

Hvis man derimod vælger at lease en hvidplade bil, bliver reglerne en smule mere indviklede. Her kan der nemlig under visse betingelser opnås et delvist momsfradrag på den løbende leasingydelse. Kravene for at opnå delvist momsfradrag er, at leasingperioden udgør en sammenhængende periode på mindst seks måneder, og at mindst 10% af den årlige kørsel sker som led i virksomhedens momspligtige aktiviteter. Den fradragsberettigede moms beregnes og oplyses på fakturaen fra leasingselskabet.

 

Varebiler (gulplader til og med 3 tons): For varebiler, der udelukkende anvendes i forbindelse med momspligtige aktiviteter, er der fuldt fradrag for momsen på købet samt de løbende driftsudgifter. Dog bør man her være særligt opmærksom på, at bilen overhovedet ikke må benyttes til private formål; herunder heller ej jagt eller lignende.

Det er dog muligt at frikøbe biler på gule plader til privat kørsel ved at benytte sig af de særlige regler om dagsbeviser. Et dagsbevis gør, at den private brug af bilen ikke beskattes, og at der ligeledes ikke er nogle momsmæssige konsekvenser. En dagsbillet koster 225 kr. pr. døgn, og der kan købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår.

 

Blandet kørsel (papegøjeplader til og med 3 tons): Hvis bilen både anvendes til erhvervsmæssig og privat kørsel kan momsen vedr. købet ikke fradrages. Dog er der til gengæld fuldt fradrag for momsen af de løbende driftsudgifter. Hvis bilen er leaset kan 1/3 af momsen af både førstegangsydelsen samt de løbende leasingydelser fratrækkes.

 

Generelt: Det bør desuden nævnes, at i forhold til momsreglerne er de skattemæssige dispositioner for selvstændige erhvervsdrivende uden betydning. Dermed sagt at der er momsfradrag for driftsudgifterne efter de ovenfor beskrevne regler – uanset om varebilen er med i virksomhedsordningen eller ej.

Ønsker du mere information, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver hos LandboSyd.

Signe Skøtt Erlang
Økonomirådgiver
74365078
ser@landbosyd.dk
Signe Skøtt Erlang