Henrik Jessen: Vi skal være en mere synlig bestyrelse

Forarbejdet til en række nye initiativer fra LandboSyd bliver klaret i udvalg nedsat af bestyrelsen, forklarede formand Henrik Jessen, som på medlemsmødet gjorde status over de første 100 dage.

Udgivet d. 12. oktober 2021

 

LandboSyds bestyrelse er trukket i arbejdstøjet og opruster.

Det sker bl.a. i form af en række udvalg, som skal arbejde målrettet med en række problemstillinger, forklarede formand Henrik Jessen, da han på medlemsmødet gjorde status over de første 100 dage i formandsstolen.

”Det behøver ikke være en fuldtallig bestyrelse, som arbejder med alle detaljer. Udvalgene har fået en overordnet retning at gå i. Selvfølgelig skal alle beslutninger ind i bestyrelseslokalet, men vejen derhen kan godt klares af færre, sagde han.

”Vi er bevidste om, at forretning og forening bliver adskilt i bestyrelsen. På sigt kan der måske blive tale om at dele det endnu mere op, og det er ikke utænkeligt, at vi arbejder videre i den retning,” sagde han.

Han forklarede også, at bestyrelsen har taget fat på den digitale udvikling. Nu bliver alle notater og dokumenter opbevaret i et digitalt arkiv.

 

 

På mødet fortalte han om nogle travle måneder. Henrik Jessen har haft en række sager at tage fat på herunder møde i Udviklingsråd Sønderjylland og med politikerne Jakob Ellemann-Jensen og Kristian Thulesen Dahl.

Han nævnte også et læserbrev, som er skrevet af repræsentanter for de fire landbrugsforeninger i Sønderjylland samt formand for NNF i Sydjylland, Peder Pedersen som en del af debatten om Landbrugspakken. Det har givet genlyd, at de kunne finde sammen, forklarede Henrik Jessen.

I den nære fremtid skal der laves en tur til Christiansborg og Axelborg for de unge medlemmer, ligesom Henrik Jessen beskæftigede sig med et møde med byrådspolitikerne i de fire sønderjyske kommuner om aktuelle landbrugs-dagsordener. Det gennemføres torsdag 28. oktober i Nr. Hostrup Forsamlingshus.

 

Henrik Jessen
Bestyrelsesformand
61366060
henrik@jessen-is.dk
Henrik Jessen