HD-R eksamen er i hus for Signe og Jakob

To af LandboSyds unge økonomirådgivere har netop bestået den krævende HD-R eksamen.

Udgivet d. 17. juni 2022

 

 

Juni har budt på hele to HD-R eksamener for to af LandboSyds unge medarbejdere. Økonomirådgiverne Signe Skøtt Erlang og Jakob Brodersen Mikkelsen har gennem de seneste to år læst ”HD 2 Regnskab og økonomistyring” (kaldet HD-R) på SDU i Kolding – vel at mærke i deres fritid.

”Det er vist ikke for ingenting, at man kalder det for skilsmissestudiet,” smiler begge og skynder sig at understrege, at de dog ikke har oplevet problemer i den retning.

”Men studiet sker jo ved siden af vores fuldtidsarbejde, i weekender og på aftener. Og jeg vil da indrømme, at jeg hellere ville frisk afsted om lørdagen end om aftenen efter en god arbejdsdag,” siger Jakob Brodersen Mikkelsen.

HD-R er en toårig overbygning ovenpå en ligeledes toårig grunduddannelse. Begge er dog allerede uddannet jordbrugsteknolog, så de kunne starte direkte på 2. delen af HD. Og en del af idéen bag HD (Højere Diplomuddannelse) er, at uddannelsen kræver erhvervserfaring.

”Den kobling mellem teori og praksis giver meget, og selv om det er hårdt til tider, så er det afgørende for, at uddannelsen ikke bliver alt for teoretisk,” siger Signe Skøtt Erlang, hvis afgangsprojekt omhandlede generationsskifte og succession i landbruget.

Jakobs afgangsprojekt handlede om optimeret brug af skattemæssige afskrivninger – og begge bestod med bravour og kan nu gå sommeren i møde med lidt mere fritid.

 

Den tunge HD-R er godt bestået for både Signe Skøtt Erlang og Jakob Brodersen Mikkelsen, økonomirådgivere hos LandboSyd.

Anders Peter Frederiksen
Afdelingschef, økonomirådgivning
74365139
24994270
apf@landbosyd.dk
Anders Peter Frederiksen