Hård strid: Aabenraa kommune tropper op og propper dræn af

Peter Hell, Søderup, må ikke genetablere dræn i sin mark, som er udpeget som okkerpotentiel, og nu har kommunen grebet ind. Til gengæld truer hans advokat med at gå rettens vej.

Udgivet d. 8. juli 2021

 

Aabenraa kommune mødte torsdag op hos Peter Hell i Sønderup vest for Hjordkær for at lukke drænrør med udløb i Søderup Bæk.

Teamleder Tine Fricke fra plan-, teknik og miljøafdelingen i kommunen ankom klokken 10 sammen med to medarbejdere og en gravemaskine og øvrigt materiel fra en lokal entreprenørvirksomhed for at lukke drænrørene.

Peter Hell har genetableret gamle dræn i området for at undgå oversvømmelser, Men med henvisning til Okkerloven gik Aabenraa kommune i gang med at afproppe drænene.

Peter Hell forklarede, at han ønsker at genetablere gamle dræn, og han viste et kort, hvor drænrørene var aftegnet i 1954.

Han henviste til, at marken uden dræn vil forsumpe. Det sker ikke mindst fordi Aabenraa kommune for år tilbage gav tilladelse til udledning af store mængder vand i å-systemet. Sammen med en stigende regnmængde har det givet store vandproblemer på arealerne vest for Hjordkær.

 

Har vundet flere sager

Peter Hell er aktiv i flere sammenhænge. Forleden blev han valgt som stemmetæller på generalforsamlingen i LandboSyd, og han har været aktiv i flere retssager mod kommunen – og vundet. Peter Hell er blevet frifundet i Landsretten, hvormed han slap for at etablere et dige, og han har tre gange vundet vandløbssager ved henholdsvis Landsretten og i Ankestyrelsen.

 En afgørelse i en sag om Søderup Å, som blev startet i 2014, og som LandboSyd var involveret i, er netop her i juni blev afgjort af Miljø- og fødevareklagenævnet.

Den drejer sig om vedligeholdelse af Søderup Å, og nævnet ændrer Aabenraa Kommunes afgørelse til, at kommunen ikke har dokumenteret, at vandløbet i 2014 fuldt ud var vedligeholdt i overensstemmelse med de regulativfastsatte bestemmelser på to strækninger.

   

 

Tine Fricke samt Peter og Anders Hell var i marken.

 

Vandløbsloven i spil

Med til seancen var også Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Rosendal. Han påpegede over for Tine Fricke, at det ikke kun er okkerloven, men også vandløbsloven som er i spil denne sag. Peter Rosendal er landmand i Jordrup ved Kolding.

”Ifølge Vandløbsloven må man ikke ændre på vandføringsevnen uden en egentlig reguleringssag. Men det allermest centrale her er, at enhver landmand har dræningsret. Og den dræningsret kan man ikke bare fratage ham eller hende”, sagde han.

Peter Hell forklarede:

”Via Arealinfo.dk ved jeg, at der i hvert fald har været dræn siden 1954. Nu har jeg bare lagt nyt dræn ind på et lidt højere niveau”, sagde han.

Baggrunden er, at de gamle drænrør lå under vand i åen som følge af den øgede vandmængde fra industrien i Hjordkær. De nye rør skal sikre afvandingen af marken.

 

Tine Fricke, Aabenraa kommune, blev budt velkommen i gårdspladsen.

 

Tager den juridiske vej

Peter Hells advokat, Gert Lund, har over for kommunen påpeget, at det udstedte kommunale påbud stilet til Peter Hell er behæftet med væsentlige retlige mangler, der gør det både ulovlige og ugyldige.

Han har i skrivelse opfordret Aabenraa Kommune til at afvente en eventuel prøvelse af grundlaget for påbuddene ved Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller domstolene.

Han henviser til at afpropningen af drænrørene vil risikere at skabe væsentlig skade på arealerne med økonomiske tab til følge.

 

Jorden er vigtig

Peter Hell og hans to sønner Henning og Anders beskæftiger ni ansatte og driver 470 hektar jord, ligesom bedriften udenfor Rødekro indbefatter i alt 630 kreaturer.

”Jeg er da godt klar over, at jeg kan få erstatning, hvis min jord forsumper. Men det er ikke penge, jeg er interesseret i – det er jorden, der er vigtig, når man har en stor animalsk produktion”, sagde Peter Hell til pressen.

 

Skulle opgive navne

For Trine Fricke fra Aabenraa kommune var det en stor overraskelse, at pressen var inviteret med. Journalister fra både Bæredygtigt Landbrug, LandboSyd, Effektivt Landbrug og JydskeVestkysten mødte op, og Tine Fricke noterede samtlige navne på de tilstedeværende. Hun opgav også sit eget navn og stilling på opfordring fra flere journalister.'

    

 

Henrik Jessen
Bestyrelsesformand
61366060
henrik@jessen-is.dk
Henrik Jessen