Godt besøgt generalforsamling bød på flere valg

Godt 150 medlemmer og gæster var tirsdag samlet til LandboSyds generalforsamling i Gråsten. Her var bl.a. genvalg til formanden og beslutning om vedtægtsændringer.

Udgivet d. 8. marts 2023

 

Formand, Henrik Jessen, aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for året 2022. Et år, hvis hovedoverskrift retteligt kunne være "ustabilitet". Det har nemlig været et år, som har været præget af ustabilitet i dansk politik med valgkamp og regeringsdannelse samt ustabilitet på verdensmarkedet foranlediget af krigen i Ukraine.

Ustabiliteten har både haft positive og negative konsekvenser for landbruget, kunne formanden berette. Historisk høje kornpriser har givet et flot regnskab til nogen, mens høje gødningspriser, stigende elpriser og galoperende inflation har trukket regnskabet i en negativ retning.

 

Solidt regnskab

LandboSyd har haft et flot år med et meget solidt regnskab og et overskud på godt 1 mio. kroner efter udbetaling af medlemsrabat samt bonus til medarbejderne. LandboSyd leverer stærk faglig rådgivning og er fortsat en attraktiv rådgivningsvirksomhed, hvilket adm. direktør Sune Aagot Sckerl uddybede i sin præsentation af regnskab samt status på forretningen.

Han gennemgik ligeledes de enkelte punkter ifm. salget af Agrocura og nettofortjenesten herfor. Sune Aagot Sckerl oplyste endvidere, at LandboSyd pr. 1. december 2022 købte sig ind i AgroMarkets til en pris af 139.500 kroner. AgroMarkets er eget af landbruget selv og har samlet set 30 konsulenter, der kan rådgive landmænd om råvarer.

Derudover blev det nyoprettede fælles forsøgssamarbejde mellem SLF, KHL, LRS og LandboSyd samlet i Planteforsøg Sydjylland I/S præsenteret for forsamlingen.

 

Fortsat store opgaver

Formand Henrik Jessen benyttede også generalforsamlingen til at understrege over for de fremmødte landmænd, at der fortsat er store opgaver, som landbruget står over for. Det gælder ikke mindst i forhold til klima og vandmiljø, hvor der skal udtages lavbundsjord og graves minivådområder. Formanden slog fast, at alle landmænd kommer til at bidrage med enten lavbundsjorde, minivådområder eller noget andet. Man skal altid være åben, og det er uforpligtende at være med i en forundersøgelse til et lavbundsprojekt.

Omvendt gjorde formanden det også klart, at der skal være ligelig fordeling mellem landmændenes indsatser. Det betyder, at det ikke kun skal være i Tønder og Aabenraa kommuner, at der både skal udtages mange hektarer lavbundsjorde, etableres solceller og vindmøller og rejses skov. De kommuner, som har meget lavbundsjord, skal selvfølgelig gå forrest, men så må andre kommuner gå forrest i forhold til skovrejsning og vedvarende energi; det er klart.

 

Landmænd skal levere

Det uomtvistelige budskab fra talerstolen var dog, at landmændene skal levere på flere områder. Ellers kommer der bare noget, som er langt værre, og som bliver trukket ned over hovedet på landmændene. Det kunne eksempelvis være braklægning eller flere efterafgrøder. Det samme gælder for lavbundsjordene. Landbruget skal vise initiativ, og at vi gerne indgår i arbejdet med at udtage lavbundsjordene, hvor en rigtig stor del af CO2-udledningen kommer fra; det kommer vi ikke rigtigt uden om.

”LandboSyd vil arbejde for, at minivådområder og lavbundsjorde ikke bliver unødigt bureaukratiske, og at betalingen bliver fair. Og så skal der selvfølgelig også være styr på alle uafklarede spørgsmål. Den opgave er vi på,” lød det fra Henrik Jessen.

”2023 bliver altså et begivenhedsrigt år med mange store og ekstremt afgørende politiske kampe. Der er nok at tage fat i, og det ser vi frem til,” afsluttede formanden optimistisk generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer og valg

Generalforsamlingen besluttede med et flertal på 80,6 % at ændre i vedtægternes §17 således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 10 til 8 (fra formand + 9 til formand + 7).
Det skal ske ved at reducere med 1 medlem i 2023 og 1 medlem i 2024.

Det var genvalg til formand Henrik Jessen samt bestyrelsesmedlemmerne Bo Bejer, Claus Fink Jørgensen og Martin Lambert Pedersen.

Henrik Jessen takkede Kristian Rahn, der ikke blev genvalgt, for sin tid i bestyrelsen.

Generalforsamlingen bød også på indlæg fra direktør Steen Bitsch fra Vestjyllands Andel, direktør Bent Holm fra Hekto&Co samt forstander Bjarne Ebbesen fra Gråsten Landbrugsskole.

 

Henrik Jessen
Bestyrelsesformand
61366060
henrik@jessen-is.dk
Henrik Jessen
Sune Aagot Sckerl
Adm. direktør
74365066
23721266
saa@landbosyd.dk
Sune Aagot Sckerl