God dialog om naturprojekt ved Arnå

Bestyrelsesmedlem Bo Bejer, LandboSyd, havde et positivt og godt møde med Tønder Kommune om naturgenopretningsprojektet.

Udgivet d. 24. januar 2020Tønder kommune vil nu have fokus på afgrænsningen af det naturgenopretningsprojekt, som efter planen skal gennemføres ved Arnå ved Alslev øst for Løgumkloster, og som skal genslynge åen og skabe nye vådområder.
Det oplyser LandboSyds bestyrelsesmedlem, Bo Bejer efter et positivt og godt møde med kommunen. Bo Bejer har gjort opmærksom på, at naturgenopretningsprojektet kan komme til også at berøre lodsejere, som har jord uden for projektområdet. I mange tilfælde vil en hævning af vandstanden i området forplante sig til landbrugsarealer uden for projektområdet.
”Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, og jeg mødtes med formand for udvalget for teknik og miljø, Bo Jessen, fagchef Miljø og Natur, Christa Jørgensen samt lederen af naturgenopretningsprojektet, Simon B. Petersen, og vi fik en god og saglig gennemgang af projektet. Vi gjorde opmærksom på problemstillingen, og de var meget lydhøre og vil nu undersøge sagen nærmere. Det var et positivt og godt møde, som jeg gerne vil kvittere for,” siger Bo Bejer.
”Vi er enige om målet, nemlig at der laves et projekt med fuld erstatning til lodsejerne, men at andre lodsejere uden for projektområdet ikke må komme i klemme ved at få vandstandsstigninger på deres marker uden erstatning,” tilføjer han.

 

Bo Bejer
Bestyrelsesmedlem
74743583
23424213
bobastian@mail.dk
Bo Bejer