Fælles plantning i det sydlige Sønderjylland

Der er ikke længere tilskud til kollektiv eller individuel læplantning, men læ-, vildt- og skærmbeplantning bliver naturligvis stadig efterspurgt. LandboSyd vil samle lodsejere.

Udgivet d. 15. september 2020

Der er ikke længere tilskud til kollektiv eller individuel læplantning, men læ-, vildt- og skærmbeplantning bliver naturligvis stadig efterspurgt. Derfor vil LandboSyd samle lodsejere i det sydligste Jylland, der kunne have interesse i plantning til foråret 2021. I første omgang er det de sydligste kommuner: Aabenraa, Tønder og Sønderborg, der tilbydes at deltage.

For at kunne holde prisen nede, skal der være en vis mængde planter. Kunne du være interesseret, kan du melde dig til hos skov- og naturrådgiver Martin Snedker Hansen, så vil du blive kontaktet i det tidligere forår 2021 om hvorvidt, der er interesse og planter nok til at realisere plantningerne.

"Det er således ikke bindende til at starte med. Jeg har dog brug for at vide, om der er interesse for initiativet, og så går vi videre i begyndelsen af 2021," siger Martin Snedker Hansen.

Arealet dybdepløjes (ikke ler- og humusjord). Der foretages nødvendigt renhold de 2 første vækstsæsoner, som er en kombination af mekanisk og kemisk renhold. Efterplantning foretages efter 1. vækstsæson.

Der er et minimumskrav på 1000 planter/lodsejer fordelt på mindst 400 planter/plantning. Prisen bliver 25 kr./plante plus moms - planteafstanden er 1,25 x 1,25 meter. 

 

Fordele ved at plante uden tilskud:

 • Ingen krav til udformning eller antal af rækker
 • Ingen krav til mængde af buske, nåletræer eller bivenlige arter
 • Ingen kontrol af beplantningen med risiko for, at den bliver underkendt
 • Ingen krav til økologisk renhold
 • Ingen krav til opretsholdelse
 • Ingen afstandskrav på 30 meter til §3-arealer.

 

For at komme med i puljen:

 • Der betales forud inden jordbearbejdning
 • Plantning forår 2021
 • Fast planteblanding med mindre andet aftales (kan medføre højere plantepris)
 • Skal kunne etableres lovligt i forhold til regler om naturbeskyttelse
 • Arealerne skal ligge i Aabenraa, Tønder eller Sønderborg kommune.

 

Priser:

Planter og plantning: 25 kr./plante plus moms. Hegning med 140 cm. vildthegn: 30 kr./meter plus moms.

 

Martin Snedker Hansen
Skov- og naturrådgiver
74365187
24875527
msh@landbosyd.dk
Martin Snedker Hansen