Få hjælp til din skovrejsning

Med din egen skov får du naturen og friluftslivet tættere på. Du skaber et frirum for dyr og planter, men også for dig selv. Vi rådgiver dig gratis om dine muligheder - og de tilskud, der er.

Udgivet d. 20. maj 2020

Din egen skov er et sted, hvor du kan opleve naturen tage form – både de første par år, hvor det hele vokser til, men også efter tre-fire år, når træerne er større end dig, og du kan have jagt i skoven.

Claus Fink Jørgensen fra Persbøl ved Kliplev kan du møde i videoen herunder. Han er en af dem, der har etableret skovområder ved sin kvægejendom. Han har bl.a. han godt 10 hektar tæt ved sin gård: ”Det er ikke alene kønt at se på og giver en virkelig god jagt, det er for mig også helt fantastisk at kunne sætte sig i skoven, slukke telefonen og bare være der. At høre skoven vågne eller – når dagen er slut – lukke ned er ren terapi.”

Der er i 2020 afsat 70 mio. kroner til privat skovrejsning. Du kan søge tilskud til privat skovrejsning, hvis du vil plante minimum 2 ha ny skov. Du kan få tilskud til at etablere løv- eller nåletræsbevoksninger, og til skovbryn, og til hegning.

Ny skov skal bidrage til kvælstof-indsatsen, så der skal være et indsatsbehov for kvælstof i området.

Etablering og pleje skal ske uden pesticider.

Tilskud til løvskov: 32.000 kr. pr. hektar (inkl. tillæg – højst mulige sats)
Tilskud til nåleskov: 16.000 kr. pr. hektar
Tilskud til vildthegn: 15 kr. pr. meter til opsætning
Grundtilskud fra EU: ca. 1.800 kr. pr. hektar pr. år (uden tidsbegrænsning)

LandboSyds skov- og naturrådgiver kan hjælpe dig med at planlægge skovrejsningen, så du får det ud af den, som du ønsker - og naturligvis med at søge tilskuddet hjem.

Der er åbent for ansøgninger om tilsagn fra 1. juli til 31. august 2020.

Martin Snedker Hansen
Skov- og naturrådgiver
74365187
24875527
msh@landbosyd.dk
Martin Snedker Hansen