Et Naturtjek kan give værdi til dig og din natur

Med et Naturtjek får du overblik over, hvordan du kan tilgodese naturen på din ejendom bedst muligt.

Udgivet d. 3. marts 2021

Interessen for natur og biodiversitet er stor. Med et Naturtjek kan du blive guidet til at lave den indsats, der giver størst effekt for naturen og biodiversiteten på netop din bedrift. Der er fokus på at finde de løsninger, der passer bedst til dig så natur, økonomi og driftspraksis går op i en højere enhed. Samtidig får du overblik over, hvordan du bedst kan beskytte, forvalte og etablere ny natur på din bedrift.

Hos LandboSyd er det skov- og naturrådgiver Martin Snedker Hansen, der foretager Naturtjek.

 

Hvad består Naturtjek af? 

  • Et besøg af vores skov- og naturrådgiver, som ud fra tilgængelige naturdata (det kan fx være beskyttelseslinjer, Natura2000, BNBO eller diger) og en markvandring med dig, vil komme med idéer til udviklingen og prioritering af din natur.
  • Du får en Naturtjekplan med oversigtskort, billeder og beskrivelser af naturværdierne hos dig, samt idéer til hvordan du kan forbedre naturen på din ejendom samlet i et katalog. 
  • Et Naturtjek-skilt, som du kan hænge op på bedriften.

 

Hvorfor få et Naturtjek?

”Når vi får kortlagt de væsentligste naturarealer på bedriften, og hvordan de sikres bedst muligt, kan det også give anledning til at supplere med andre naturtiltag som beplantninger, skovrejsning og vandhuller. Vi vil samtidig se på eventuelle tilskudsmuligheder i disse,” siger Martin Snedker Hansen.

Konklusionerne samles i en naturtjekplan, som du kan have liggende til inspiration i hverdagen for dig og dine medarbejdere.

 

Martin Snedker Hansen
Skov- og naturrådgiver
74365187
24875527
msh@landbosyd.dk
Martin Snedker Hansen