Endnu en høring om højspændingsledninger mellem Endrup og Idomlund

Borgerne høres igen om vigtig højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund. Planen, der vedrører Sønderjylland Endrup-Grænsen er planlagt til 4. kvartal 2022.

Udgivet d. 22. juni 2022

 

Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen har meddelt, at man forventer at være klar til at sende henholdsvis landsplandirektivet med miljøvurdering og miljøkonsekvensrapporten med udkast til §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og Idomlund i offentlig høring per 30. juni 2022.

Forbindelsen er en afgørende komponent i at sikre den grønne omstilling af det danske og europæiske energisystem, og første strækning forventes at stå klar medio 2024.

Borgerne i projektområdet for den kommende højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund modtager snart brev fra Energinet om, at Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen har meddelt, at 2. offentlighedsfase for projektet forventes at blive sat i gang 30. juni 2022. Det sker efter flere forsinkelser af den oprindelige tidsplan – bl.a. som følge af et behov for nye miljøundersøgelser og omfattende revideringer af miljøkonsekvensrapporten.

Gennem det seneste år har der været et intensivt og tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Energinet for at komme grundigt igennem alle miljøaspekter, som kræves undersøgt, så der kan tages de nødvendige forholdsregler – bl.a. for at passe på vores beskyttede dyrearter, der hvor der bygges.

Næste skridt i processen
Den officielle høringsfase for strækningen Endrup-Idomlund varer frem til den 15. september 2022. Herefter forventer man, at Bolig- og Planstyrelsen kan udstede et landsplandirektiv, som er plangrundlaget for projektet, og at Miljøstyrelsen kan udstede §25-tilladelsen (VVM-tilladelse) i november 2022.

Inden høringsfasens afslutning den 15. september 2022 vil Energinet sammen med myndighederne gerne informere om projektet og dermed give de berørte borgere bedre forudsætninger for at kunne afgive høringssvar.

Derfor inviterer Energinet til informationsmøder for alle interesserede i august 2022 i Varde og Videbæk, hvor alle er velkomne. Ved disse møder vil det også være muligt at drøfte de lokale forhold på tomandshånd med eksperter fra Energinet og høre mere om, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder.

FAKTA
Vestkystforbindelsen er opdelt i to projekter; Endrup-Idomlund, og Endrup-Grænsen. Tidsplanen for afvikling af 2. offentlighedsfase for projektet Endrup-Grænsen er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes hen imod at påbegynde offentlighedsfasen i løbet 4. kvartal 2022. De berørte borgere får information om status og den overordnede plan nu, og så vil de høre fra Energinet igen, når der er aftalt en mere præcis plan med myndighederne.

Der kan hentes yderligere information på Energinets hjemmeside, hvor det også er muligt at se et kort over linjeføringen.

 

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen