En ny miljøtilladelse er mere fleksibel

Det er blevet nemmere og tager mindre tid at lave en ansøgning om miljøtilladelse, som i øvrigt er mere fleksibel, oplyser miljørådgiver Anne Lausten Hansen, LandboSyd. Hun bakkes op af biolog Lise Asp, Kolding Kommune.

  • Slip for begrænsninger i antal dyr, vægtinterval og alder
  • Slip for fodervilkår eller vilkår om mælkeydelse
  • Få mulighed for at producere mere i eksisterede stalde
  • Få mulighed for større fleksibilitet ift. sammensætning og placering af dit dyrehold

Det er blevet nemmere og tager mindre tid at lave en ansøgning om miljøtilladelse, som i øvrigt er mere fleksibel. Kravene i forhold til natur og naboer er ikke blevet mindre, men det tager væsentligt mindre tid og kræver færre ressourcer at lave ansøgningen.

Det er den nye husdyrlov, som trådte i kraft i august 2017, som har ændret på vilkårene. I dag er det kun selve husdyrbruget, der skal godkendes, mens arealreguleringen er taget ud, oplyser miljørådgiver Anne Lausten Hansen, LandboSyd.

 

Produktionsarealet godkendes

”Oveni kommer, at den nye miljøgodkendelse er langt mere fleksibel at have med at gøre i dagligdagen. Der er ikke længere tale om en godkendelse af et antal dyr, men derimod en godkendelse af produktionsarealet eller staldarealet. Det betyder, at man undgår problemer med at overholde et antal dyr og vægtinterval,” siger Anne Lausten Hansen.

Det er så velfærdsreglerne, der afgør hvor mange dyr, der må være i stalden.

Produktionsarealet er det område i stalden, hvor der går dyr – og hvor der kan afsættes gødning. Har man mere end 100 m2 produktionsareal i staldene, skal man som udgangspunkt have miljøgodkendt sin husdyrproduktion. Der er andre grænse for ammekøer (175 m2), heste (200 m2) og vinteropstaldning (300 m2).

 

Fylder blot otte sider

I den nye husdyrlov beregnes ammoniakfordampning og lugtudvikling pr. kvadratmeter produktionsareal, og er en landmand blevet mere effektiv, bliver der mere plads i stalden.

”En helt almindelig ansøgning til miljøtilladelse fylder blot otte sider. Vi behøver ikke længere at skulle beskrive alt omkring gylleudbringning, nitrat og markernes robusthed,” siger Anne Lausten Hansen. Hun tilføjer, at det kun gælder de små tilladelser. For store husdyrbrug kræves en del mere.

 

Gamle tilladelser gælder endnu

Gamle tilladelser, som er givet før den 1. august 2017, gælder stadig - indtil der bliver givet en ny miljøtilladelse til den samme ejendom. Derfor er det meget væsentligt, at man forsat overholder krav til antal dyr, vægtintervaller, ydelse osv. som er fastlagt i den gældende produktionstilladelse. Tilsvarende gælder de eventuelle fodervilkår, som kan være fastsat i de gamle tilladelser. Det kan være vilkår til foderforbrug eller foderets indhold af fosfor og protein.

  

Ændret tilsynsarbejde

I Kolding kommune forklarer biolog Lise Arp, at ikke bare landmanden får glæde af de nye regler:

”Vi kan se, at det både er en fordel for landmanden og kommunen, at landmanden med en fleksibel tilladelse/godkendelse har mulighed for at justere i produktionen uden, at det nødvendigvis kræver en ny ansøgning om ændringen,” siger Lise Arp.

 

Kortere og overskuelige

”Udtagningen af arealerne fra godkendelse af husdyrproduktionen har betydet, at godkendelserne er blevet kortere og mere overskuelige. Ændringer i arealer betyder ikke længere, at godkendelsen skal vurderes igen,” siger hun.

Med en mere fleksibel tilladelse vil landmænd sjældnere have behov for at søge påny, og vi skal vænne os til, at det er andre områder, vi skal kigge på, når vi er på tilsyn,” siger Lise Arp.

 

Du kan læse hele den nye udgave af LandboSyd Nyt her

Anne Lausten Hansen
Miljørådgiver
74365115
20213138
alh@landbosyd.dk
Anne Lausten Hansen