En fremtidsfuldmagt giver ro i maven

Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at der handles ud fra dine interesser, når du ikke længere er i stand til det. Svineproducent Lorens Peter Lorenzen er ikke i tvivl om, at sådan én skal man da have.

Udgivet d. 26. september 2019

 

- Helt fra begyndelsen af vores ægteskab har vi haft et testamente og en ægtepagt. Det handlede primært om, at vores tre drenge – dengang de var små – skulle have en værge og være sikret, hvis der skulle ske Linda og mig noget. Samtidig skulle Linda og jeg begge være sikret i tilfælde af skilsmisse. Hun skulle have et beløb med, mens jeg også skulle kunne drive landbruget videre.

Lorens Peter Lorenzen på 58 år er svineproducent og 10. generation på Tingvejgaard ved Avnbøl nær Sønderborg. Han overtog selv gården som 24-årig – og er så småt ved at tænke generationsskifte igen, da de tre sønner, Kresten, Karsten og Søren nu er 29, 27 og 23 år.

 

Bankrådgiver satte tanker i gang

- Men testamente og ægtepagt er ikke nok. For nylig, da vi gennemgik vores årsregnskab, spurgte vores bankrådgiver til, om vi har en fremtidsfuldmagt. Hun kunne referere til nogle triste sager, hvor ulykker i landbruget betød, at en ejendom måtte gå på tvangsauktion, da tingene ikke bare kan køre videre, hvis ejeren af en virksomhed bliver dement eller kommer i koma, fortæller Lorens Peter Lorenzen. 

En fremtidsfuldmagt er en hvilende fuldmagt, som først træder i kraft den dag en læge har udtalt og Familieretshuset herefter har godkendt en anmodning herom ud fra en lægelig vurdering. I fuldmagten indsætter fuldmagtsgiver den eller de personer, som pågældende ønsker skal overtage og sørge for alle forhold omkring fuldmagtsgiveren, hvis han selv er ude af stand hertil.

Uden en fremtidsfuldmagt vil man skulle afvente et værgemål, som kan tage mere end 6 måneder, hvorimod en fremtidsfuldmagt kan effektueres noget hurtigere.

- Ellers kan landbrugsvirksomheden blive taget helt ud af drift. Vi køber eksempelvis foder for 500.000 kroner om måneden, så vi kan ikke vente med at finde ud af, hvem der skal beslutte betaling af det, siger Lorens Peter Lorenzen.

 

Vigtigt og naturligt

Juridisk afdeling hos LandboSyd gennemgik det eksisterende testamente og den prioritetsrækkefølge, Linda og Lorens Peter har valgt til varetagelse af deres forhold i tilfælde af dødsfald, og udarbejdede efterfølgende fremtidsfuldmagten for parret.

Med en fremtidsfuldmagt kan alle instanser som banker, forsikring og lignende gå ind med det samme og se, hvem der bestemmer og afgør ting.

- Hos os er det nu helt klart, hvem der tager over og kører virksomheden videre, hvis jeg falder i koma eller bliver dement. Det er både vigtigt og helt naturligt at sørge for, siger Lorens Peter og tilføjer:

- Det er en af de ting, man bare skal have styr på uanset ægtestand – ellers stopper alt på klokkeslættet. Det giver ro i maven, at have det på plads.

Lorens Peter Lorenzen

Lorens Peter Lorenzen er svineproducent på Tingvejgaard ved Avnbøl nær Sønderborg. Her driver han 112 hektar og har 1500 søer. Der er fem ansatte samt ældste søn. Gift med Linda, der er sygeplejerske i en privat praksis. Sammen har de sønnerne Kresten, Karsten og Søren på 29, 27 og 23 år.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger og som kan repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.