Efterafgrødekrav kan blive dyre

LandboSyd tilbyder at foretage beregning af tab i forbindelse med efterafgrødekravene. Beregningerne vil eventuelt kunne bruges for at rejse erstatningskrav.

Udgivet d. 15. oktober 2020

Den politiske aftale om landbrugspakken i 2015 gav mulighed for, at dansk landbrug igen kan gødske afgrøderne efter de økonomiske optimale kvælstofniveauer. Allerede i 2015 blev det besluttet, at en del af ”prisen” for den optimale gødningskvote var målrettede efterafgrøder.

Det er disse målrettede efterafgrøder, der er årsagen til, at der skulle etableres flere efterafgrøder i år.

LandboSyd har på baggrund af henvendelse tidligere i år fra Agerskovgruppen udarbejdet beregninger over den økonomiske betydning af efterafgrødekravene for den enkelte bedrift.

 

Beregning af tab

”Vi tilbyder nu i LandboSyd alle landmænd, at de kan få foretaget beregning af det potentielle tab, og at deres beregninger kan indgå til støtte for Agerskovgruppens sag. Som minimum opnås synlighed for det økonomiske tab som følge af efterafgrødekravene,” siger afdelingschef for Fagrådgivning, Torben Bøgh Christensen.

Han understreger, at der ingen garanti er, for at kunne rejse et erstatningskrav. Det afhænger bl.a. af, om Agerskovgruppen vinder deres søgsmål.

 

Ændret sædskifte

I beregningerne indgår efterafgrødekrav (efterafgrøder skal efterfølges af vårsæd), hvilket bevirker et ændret sædskifte typisk fra hvede til vårbyg, og såvel udbytte- som prisforskellen mellem disse afgrøder er en central del af beregningerne. Det er en forudsætning for at udføre beregningerne, at LandboSyd har adgang til kundernes materiale / markplaner på digitalt format. Enten at LandboSyd har det liggende digitalt for vores kunder, eller at øvrige kunder selv finder det relevante materiale frem.

 

Stor difference

”Er der 17 kroner i difference ved mere vårsæd i forhold til vintersæd kan det pr. bedrift betyde et tab på mellem ca. 118.300 og 1.251.600 kroner. Det beregnede tab går direkte fra den enkelte landmands løn og kan medføre, at landmanden ikke tjener til egen husholdning – og i værste fald går konkurs,” fortæller Torben Bøgh Christensen.

 

Det er typisk bedrifter på lerede jorde, der rammes hårdest. Her er udbytteforskellen stor og der er et stort potentiale i hvede. Modsat vil det være ejendomme, som i forvejen har meget vårsæd (eksempelvis majs, roer og kartofler), der rammes mindst. Her er det ikke nødvendigt med sædskifteændring.

 

Pris for beregninger:

fra 10-50 ha. 1800 kr. 

fra 51-100 ha. 2000 kr. 

fra 101-200 ha. 2200 kr. 

fra 201 ha. og op 2500 kr. 

 

Torben Bøgh Christensen
Afdelingschef, fagrådgivning
74365188
20249404
tbc@landbosyd.dk
Torben Bøgh Christensen