Dall: Mere styr på hektarstøtten, tak

Det er bekymrende, at det er så uigennemskueligt, hvad der sker med betalingsrettighederne, og hvad der ligger bag beregningen af værdierne, mener Landbrug & Fødevarer, som bakkes op af LandboSyd.

Udgivet d. 8. januar 2021

 

 

Der arbejdes fortsat ihærdigt med at sikre landmænd retfærdighed i forbindelse med fejl i beregningerne af værdien af betalingsrettighederne.

Fejlen har betydet, at Landbrugsstyrelsen i 2019 udbetalte 38,5 mio. for meget i hektarstøtte til en stor del af de danske landmænd, mens knap 3.340 landmænd har fået udbetalt for lidt, svarende til i alt ca. 90.000 kr.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall har fokus på, at landmænd ikke skal bøde for fejlberegningerne. Det samme har Landbrug & Fødevarer, som følger sagen tæt og arbejder for at sikre, at beregningen af værdierne bliver mere gennemskuelig.

 

 

 Hvad betyder det for mig som landmand?

  • Landbrugsstyrelsen har meddelt, at der ikke er nogen, som skal tilbagebetale den landbrugsstøtte, der er udbetalt for meget, og at der kommer efterbetalinger til dem, der har fået for lidt.
  • Betalingsrettighederne er grundlaget for udbetaling hektarstøtten. Derfor er det ekstremt vigtigt, at betalingsrettighedsværdierne er beregnet korrekt, at det er gennemskueligt om det er beregnet korrekt, og at der er korrekte oplysninger om betalingsrettighederne Landbrugsstyrelsens IT-systemer. 
  • Landbrug & Fødevarer arbejder løbende på at sikre, at der kommer mere gennemskuelighed for landmanden, og at landmændene ikke kommer i klemme i de tilfælde hvor det viser sig, at der enten er fejl i beregningerne eller i oplysningerne om betalingsrettighederne. 
  • Desuden er det vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at der ikke sker yderligere udjævning af betalingsrettighedernes værdi i den nuværende periode.

 

 

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at der ikke er nogen, som skal tilbagebetale den landbrugsstøtte, der er udbetalt for meget, og at der kommer efterbetalinger til dem, der har fået for lidt.

Det er Mogens Dall godt tilfreds med.

Omvendt mener han ligesom Landbrug & Fødevarer, at det er bekymrende, at det er så uigennemskueligt, hvad der sker med betalingsrettighederne, og hvad der ligger bag beregningen af værdierne. Det er ekstremt vigtigt, at det er gennemskueligt, at værdierne er beregnet korrekt og at der er forudsigelighed for landmanden. Ellers er det helt umuligt at lægge et budget, selv ud i den meget korte fremtid.

Hvad er gået galt?

Landbrug & Fødevarer oplyser om baggrunden, at den store revisionssag vedrørende betalingsrettighederne fra sidste år endnu ikke var afsluttet, da der skulle udbetales støtte i 2019. På baggrund af yderligere afklaringer fra EU-Kommissionen efter der har været udbetalt støtte har det vist sig, at rettighedsværdierne i 2019 ikke var beregnet korrekt.

Hvis de forkerte betalingsrettighedsværdier for 2019 sammenlignes med betalingsrettighedsværdierne for 2020, ser det ud som om, at den procentvise reduktion af værdien af en betalingsrettighed er højere for betalingsrettigheder med høj værdi, end for betalingsrettigheder med lavere værdier.

Landbrug & Fødevarer er meget optagede af, at det sikres, at der ikke sker en yderligere udjævning af betalingsrettighedernes i denne periode, og at Landbrugsstyrelsens udmelding om, at der ikke skal ske en yderligere udjævning af værdierne i 2020 og 2021 holder stik.

   

Mogens Dall
Bestyrelsesformand
74680361
40118361
mogensdall@gmail.com
Mogens Dall