Biogas-strid – der bør kunne findes et kompromis

Biogasselskaberne er dybt afhængige af gyllen, og jeg tror, de skyder sig selv i foden, hvis de holder en vigtig samarbejdspartner helt ude af højkonjunkturen på energi, siger Heinrich Lüllau, LandboSyd, til LandbrugsAvisen.

Udgivet d. 18. januar 2022

 

Biogasselskaberne bør ikke fastholde landmænd, der leverer gylle og husdyrgødning, på lange kontrakter som kun er til fordel for den ene part.

Det mener virksomhedsrådgiver Heinrich Lüllau, LandboSyd. Han siger videre:

”Begge parter er dybt afhængige af hinanden og bør kunne finde et kompromis, der kan sikre en fair fordeling af gevinsten ved at producere den grønne gas.”

Heinrich Lüllau siger det i i en kommentar i LandbrugsAvisen i en aktuel debat om biogasselskabernes forhold til deres leverandører.

Den kommer samtidig med, at biogas har fået en stigende betydning i det danske energibillede, og i dag kommer 21 procent af al gas i naturgasnettet fra biogasselskaberne ifølge Energinet. Den andel ventes at blive øget i de kommende år, og alene i sidste del af 2021 var andelen 25 procent.

Fortsætter udviklingen, vil biogassen kunne dække 75 pct. af det danske gasforbrug i 2030 - og i 2034 vil biogas kunne dække hele gasforbruget, oplyser Energinet til Effektivt Landbrug.

 

Skyder sig i foden

”Husdyrproducenterne er kommet i klemme. De har indgået de langvarige kontrakter med biogasselskaberne, som betyder, at de oftest ikke får betaling for gyllen, mens biogasselskaberne kan øge indtjeningen væsentligt på grund af de høje energipriser. Men biogasselskaberne er samtidig dybt afhængige af gyllen, husdyrgødningen og af landbrugets udspredningsarealer. Jeg tror, de skyder sig selv i foden, hvis de holder en vigtig samarbejdspartner helt ude af den højkonjunktur på energi, vi ser i øjeblikket, siger Heinrich Lüllau til LandbrugsAvisen.

”Begge parter, både landbrug og biogasselskaber, har samtidig store interesser i den grønne omstilling - så store, at grundlaget for et kompromis burde være til stede,” mener Heinrich Lüllau.

 

Juridiske kontrakter

Her og nu er husdyrproducenterne indiskutabelt juridisk bundet af de kontrakter, de har indgået. Derfor bør landbruget spille kortene klogt, mener han og henviser til de klimacertifikater og 'selverklæringer', som biogasselskaberne har bedt leverandørerne underskrive, og som skal sikre biogasanlæggene et certifikat på, at den gas, de putter i naturgasnettet, er grøn.

 

Foder i anlæggene

Også når det gælder øvrige ingredienser i i biogasanlæggene sker det, at landmænd og biogasselskaber ikke har samme interesser.

”Biogasselskaberne tromler hen over landbruget og landmændene. De vil ikke betale for gyllen, de vil have vores klimakreditter gratis, og nu kører de foderegnede biprodukter i biogasanlæggene,” siger formand for Landbrugets Biomasseleverandører, Erling Christensen til Landbrugsavisen.

Med i bestyrelsen for LBBL er Martin Lambert Pedersen, som også er medlem af LandboSyds bestyrelse.

Ifølge avisen handler konflikten handler om betaling for den gylle, husdyrproducenterne leverer til de store biogasanlæg. Parterne er LBBL og 17 lokale leverandørforeninger på den ene side, og de tre store, internationale biogasselskaber Nature Energy, Bigadan og E.ON på den anden.

LBBL mener, statsstøtten til biogas havner i de store, internationale biogasselskabers pengekasse mens værdien af husdyrgødningen til biogas trækkes ud af dansk landbrug. Landmændene sidder tilbage med omkostningerne og de lange kontrakter.

 

Selskaber er uenige

Ifølge avisen er både E.On. Danmark og Nature Eenergy uenig:

Landbrugets Biomasseleverandører, LBBL, maler et forenklet billede af prisforhandlingerne om gylle. Det mener både E.On Danmark og Nature Energy.

Michael Dalby Rønning, Head of Biogas i biogasselskabet E.ON Danmark, siger, at LBBL glemmer at se helheden, herunder den generelle omkostningsside og råvarernes forskellige muligheder og udfordringer, alle dele, som er afgørende i et langsigtet rentabelt biogasanlæg.

I biogasselskabet Nature Energy er seniorrådgiver Peter Gæmelke på samme linje. I en skriftlig kommentar pointerer han, at biogasanlæggene kræver massive investeringer, som skal forrentes og betales.