Asger og Dall om vigtigt EU-skridt mod en landbrugsreform

Asger Christensen og Mogens Dall giver i den kommende LandboSyd-avis deres bud på væsentlige faktorer i en reform af landbrugspolitikken. L&F vil fortsat presse på for at dansk landbrugs sikres konkurrencedygtighed.

Udgivet d. 23. oktober 2020

 

I denne uge har en politisk aftale om den fremtidige EU-landbrugspolitik gældende fra 2023 givet en del opmærksomhed i medierne. Landbrugsministrenes aftale er dog ikke endelig.

Europa-Parlamentet stemmer i denne uge også om Kommissionens forslag. Når de bliver enige, vil alle tre parter – Ministerråd, Europa-Parlamentet og Kommissionen – skulle sætte sig sammen og forhandle den endelige aftale på plads. Men det sker sandsynligvis først i begyndelsen af det nye år. Først herefter kan man endeligt fastlægge, hvordan politikken skal gennemføres i Danmark.

For den enkelte landmand er der derfor fortsat lang tid til, at ændringerne træder i kraft. Det sker sandsynligvis først d. 1. januar 2023. 

 

Asger og Dall er på banen

I den kommende udgave af LandboSyds avis giver EU-parlamentariker Asger Christensen og formand for LandboSyd, Mogens Dall, deres bud på nogle af de faktorer, som er væsentligt i forhold til en aftale. Avisen kan læses elektronisk her på landbosyd.dk inden for kort tid.

 

Vigtigt med fælles vilkår

Landbrug & Fødevarers første vurdering af aftalen er generelt positiv, men der er også en del negative og uafklarede elementer.

Det er aftalt, at 20 procent af støtten skal afsættes til eco schemes, hvor der givers arealstøtte til gengæld for klima- eller miljøvenlige tiltag. De 20 procent er et krav, som alle EU-lande skal leve op til. Kravet blev vedtaget på trods af, at en række af de østeuropæiske lande pressede på for, at det skulle være frivilligt. 

Landbrug & Fødevarer har bakket op om modellen med eco schemes, da man både kan sikre en positiv bundlinje i forhold til miljø og klima og i forhold til landmandens indtjening. Men samtidigt er det helt afgørende, at der er fælles vilkår på tværs i EU.

 

Indkøringsperiode

Skrækscenariet er, at landmænd i nogle lande får lov at køre på frihjul på den grønne dagsorden, mens danske landmænd får strammet kravene. Derfor giver det også anledning til bekymring, at der tilsyneladende er åbnet for nogle undtagelser. Dels er der en toåring indkøringsperiode, dels kan lande, der har store landdistriktsbudgetter, tilsyneladende blive krediteret for dette. 

 

Indfører bruttoarealsmodel 

Et af ønskerne fra Mogens Dall ser ud til at gå i opfyldelse, idet der øjensynligt åbnet for, at man kan indføre den såkaldte ”bruttoarealsmodel” i Danmark. Det vil sige, at landmanden kan lade hjørner med krat og våde plette ligge uden at dyrke dem, men fortsat modtage hektarstøtte. Det er en model, som Landbrug & Fødevarer har bakket op om, da den vil bidrage til en øget biodiversitet.

Men for Landbrug & Fødevarer har det også været afgørende, at det er en enkel ordning, hvor man ikke skal indtegne områder med krat m.v. i sine markkort. Den sidste del mangler der desværre endnu sikkerhed for.

 

Bekræfter aftale fra i sommer 

Herudover bekræfter aftalen nogle af de ting, som EU's stats- og regeringschefer aftalte i sommers i forbindelse med aftalen om EU's syvårsbudget. Det gælder blandt andet, at støttelofter skal være frivilligt for medlemslandene at anvende. Den danske fødevareminister Mogens Jensen ved flere lejligheder bekræftet, at den danske regering ikke vil indføre et støtteloft. 

Men der gælder også det forhold, at man i medlemslandene kan vælge at flytte op til 40 pct. af støtten fra søjle 1 til søjle 2. Hvis den mulighed udnyttes i Danmark, risikerer det at reducere danske landmænds indtjening med over 2 mia. kr., og medføre en ødelæggende konkurrenceforvridning i forhold til andre EU-lande.

 

Landbrug og Fødevarer mener

Landmændene har brug for afklaring om deres vilkår i forhold til planlægning og investeringer. Derfor er det også i sig selv positivt, at der nu er indgået en aftale i ministerrådet. Men i den videre proces vil Landbrug & Fødevarer fortsat presse på for, at EU's landbrugspolitik har fokus på at understøtte en bæredygtig produktion af fødevarer. EU’s borgere og ikke mindst landdistrikterne har kæmpe fordele af, at vi er konkurrencedygtige ikke bare på vores hjemmemarked, men også globalt.

Mogens Dall
Bestyrelsesformand
74680361
40118361
mogensdall@gmail.com
Mogens Dall