Ansvarligt lån fra Sydbank giver gode resultater på bedrifterne

At konvertere gæld til ansvarlig lånekapital har virket for både landmænd og bank, mener Carsten Friis, chef for kvægøkonomi i LandboSyd.

 

 

Den såkaldte Sydbank-model, hvor gæld er blevet konverteret til ansvarlig lånekapital, har været en succes.

Det siger Carsten Friis, chef for kvægøkonomi i LandboSyd, og han opfodrer på den baggrund andre i den finansielle sektor til at lade sig inspirere af modellen.

For tre år siden fik 60-65 landmænd, der er kunder hos Sydbank, et tilbud om at konvertere gæld til ansvarlig lånekapital. Samlet var der tale om 500 mio. kr., og Sydbank har afskrevet det konverterede beløb som endeligt tabt, men gælden eksisterer stadig for landmændene.

 

Bedre resultater

Løsningen blev lanceret for at give dygtige landmænd et incitament til at arbejde videre på gården.

”Vi har fra LandboSyds side deltaget i ca. halvdelen af de sager, som Sydbank har håndteret i den forbindelse, og jeg kan bekræfte, at vi generelt har oplevet succes i form af bedre resultater på bedrifterne,” siger Carsten Friis.

Sydbank har håndteret de svære sager fint, fortæller han. Der var tale om en målrettet og effektiv proces, og efter tre til fire måneder var møderne gennemført og aftalerne indgået. 

De øverst ansvarlige for landbrug i pengeinstituttet deltog i møderne med landmændene, og der blev indgået aftaler med skarpe forpligtelser begge veje. Det skabte motivation og lys for enden af tunnelen for de pågældende landmænd, og begge parter føler, at de har gensidige og gode aftaler,” siger Carsten Friis.

 

Pres skaber frustration

Det er ikke uden betydning, hvordan kreditgivere håndterer aftaler med landmænd.

”Hvis virksomheden presses hårdt på likviditet, sikkerhedsstillelser og øgede kreditmarginaler - uden at pejlemærker for, hvad der skal til for at presset løsnes – skabes der ofte frustration. En frustration som får direkte effekt på resultater til skade for virksomhed og banken. Sydbank har med modellen meldt klart ud – og det er glædeligt, at de oplever det som en succes,” siger Carsten Friis.

 

Indfries til underkurs

Kreditdirektør i Sydbank, Bjarne Larsen, siger til Landbrugsavisen, at kun lidt over en håndfuld af landmændene i ordningen har fået omregistreret gælden igen, og at det for de effektive og dygtige landmænd er en god ordning. Gælden, der blev konverteret til ansvarlig lånekapital, kan indfries i 2021 til underkurs. Kursen fastsættes på dagen for omlægningen, og den varierer fra landbrug til landbrug – typisk er der tale om kurs 50.

 

Carsten Friis
Chef, budget og strategi (svine- og kvægøkonomi)
74365142
20258204
caf@landbosyd.dk
Carsten Friis