Ansøgningsrunde for multifunktionel jordfordeling er åben igen

Frem til og med til 31. oktober 2021 kan kommuner og Naturstyrelsen igen søge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling.

Udgivet d. 17. september 2021

 

Fjerde ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling er nu åben frem til og med 31. oktober 2021. I denne runde er der midler til at jordfordele de resterende cirka 1500 hektar, som Folketinget afsatte midler til at jordfordele i tørkepakken i 2018. 

Det er kommuner og Naturstyrelsen, der kan søge samtykke til at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling, som skal være med til at realisere et multifunktionelt projekt. Det er et krav, at projektet er lokalt forankret, og at der i ansøgningen kan dokumenteres overvejende tilslutning til projektet fra lodsejere og andre lokale interessenter.

Du kan læse mere om ordningen for multifunktionel jordfordeling på Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Formålet med ordningen er, primært gennem køb og salg af jorder, at gennemføre multifunktionel jordfordeling som redskab til at muliggøre multifunktionelle projekter. Disse projekter skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme.

Vil du høre mere, så kontakt gerne LandboSyds juridiske afdeling på 7436 5000.

 

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen