Ansøgninger om arealstøtte skal kontrolleres for omgåelse, før de kan udbetales

Landbrugsstyrelsen har tilbageholdt i alt 85 sager om arealstøtte i 2021 og afventer i øjeblikket kontrol, før de kan gå til udbetaling.

Udgivet d. 7. december 2022

 

Landbrugsstyrelsen skal ifølge reglerne for EU-finansieret landbrugsstøtte kontrollere for omgåelse, og styrelsen må ikke udbetale på en sag, som er udtaget til kontrollen, før den er afsluttet. Dette blev afklaret med EU-Kommissionen i januar 2022.

Der vil derfor være ansøgninger om arealstøtte i 2022, som ikke kan udbetales, fordi de er udtaget til kontrol i 2021. Det gælder også sager, som blev udbetalt i december 2021, samtidig med at de blev udtaget til kontrol.

Landbrugsstyrelsen har tilbageholdt i alt 85 sager om arealstøtte i 2021 og afventer i øjeblikket kontrol, før de kan gå til udbetaling. Landbrugsstyrelsen arbejder på at afslutte så mange sager som muligt, hvor der ikke er grundlag for at statuere omgåelse. Efter afsluttet kontrol for omgåelse, gør styrelsen straks sagen klar til udbetaling.

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os hos LandboSyd for yderligere info.

Ellen Bruun Andresen
Afdelingschef, juridisk rådgivning
74365161
31392898
ela@landbosyd.dk
Ellen Bruun Andresen
Torben Bøgh Christensen
Afdelingschef, fagrådgivning
74365188
20249404
tbc@landbosyd.dk
Torben Bøgh Christensen