Ammoniakreglerne justeret

Ammoniakreglerne i forbindelse med udvidelse eller ændring af dyrehold er nu justeret i en ny bekendtgørelse

I de tidligere regler blev ammoniakemissionen fra husdyrbruget beregnet fra det hjørne af et staldafsnit eller gylletank, som lå nærmest naturområdet. Dette er nu ændret, således at målepunktet for ammoniakemissionen skal placeres i centrum af staldanlægget, ligesom det gælder for lugtberegninger fra stalde.

Miljøafdelingen er positiv over for denne ændring – og ændringen kan give lidt ekstra luft i de sager hvor en ejendom ligger tæt på naturen. LandboSyd har presset på overfor flere folketingsmedlemmer for at få justeret ammoniakreglerne, og vi havde gerne set, at der var sket flere lempelser, men denne tekniske justering giver lidt bedre muligheder i nogle projekter. I igangværende projekter vil miljørådgiveren vurdere hvilke muligheder, det giver, og derudover er du som altid velkommen til at kontakte Miljøafdelingen, for at få undersøgt, om det kan åbne nogle muligheder på din ejendom.

 

Henriette Fries
Miljørådgiver
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries