Ændringer på vej i social pension

Regeringen har i sit reformudspil ”Danmark kan mere I” fremlagt reform på arbejdsmarkedsområdet med fokus på socialjura. En af forslagene er ”Afskaffelse af modregning som følge af partners arbejdsindkomst i social pension”

Udgivet d. 18. januar 2022

 

Regeringen foreslår at ændre reglerne sådan, at social pension udbetales uafhængig af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Ændringen vil omfatte folkepension, førtidspension (ny og gammel ordning) og seniorpension. Forslaget betyder, at disse pensionsydelser ikke længere vil blive nedsat på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst.

Konkret betyder initiativet, at der helt ses bort fra en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst i forbindelse med opgørelse af det indtægtsgrundlag, der ligger til grund for beregningen af pensionsydelsen.

Med arbejdsindkomst forstås indtægt ved personligt arbejde, dvs. lønindtægt og indtægt ved selvstændig virksomhed.

For pensionistpar, der har indtægter fra arbejde, vil der også være en økonomisk gevinst ved forslaget. Her er virkningen dog mindre, fordi der allerede efter de gældende regler ses bort fra 122.004 kr. i arbejdsindkomst hos en folkepensionist.

Med forslaget ændres der ikke på de eksisterende fradragsgrænser, aftrapningsprocenter og satser i pensionssystemet. Derfor vil ingen pensionister opleve at få en lavere ydelse som følge af regeringens forslag.

Forslaget er endnu ikke vedtaget.

Ønsker du at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver hos LandboSyd på 7436 5000.

Ulla Kloppenborg
Økonomirådgiver
74365061
61698449
uks@landbosyd.dk
Ulla Kloppenborg