7.B så nærmere på Martins verdensmål

7.B fra Kongehøjskolen i Aabenraa har i denne uge emneuge om verdensmålene. Så de tog på besøg på Årupgaard ved Dynagro / Martin Lambert Pedersen.

Udgivet d. 27. september 2022

7B på Kongehøjskolen i Aabenraa har i denne uge emneuge om verdensmål. I den forbindelse besøgte de Årupgaard, der er en af gårdene hos Dynagro - et landbrug i Aabenraa Kommune med en årlig produktion af 55.000 smågrise, 35.000 slagtegrise og planteavl på 700 ha. Dynagro er ejet af Martin Lambert Pedersen, der også sidder i LandboSyds bestyrelse, samt Jens Veng Pedersen.

De seje elever fra 7.B kom gående hele vejen fra Kongehøjskolen i pjask-regnvejr, men det tog ikke humøret fra dem.

Formålet med dagen var at se, hvordan virksomheder i lokalområdet arbejder med bæredygtighed og FNs verdensmål.

Martin Lambert Pedersen viste rundt på ejendommen og fortalte om produktionen, og der blev kigget ind af vinduerne i svinestaldene, talt om optimering igennem avlsarbejde, foderoptimering, biogas, medarbejderforhold og mange andre ting.

Efter en regnfuld rundvisning fik eleverne varmen i fyrrummet ved gyllekølingsanlægget. Her skulle de give miljørådgiver Henriette Fries deres bud på, hvilke verdensmål Martin tappede ind i – og hvad Martin skulle blive bedre til.

Til slut fortalte Henriette hvilke krav og forventninger, der bliver stillet til landbruget fra samfundets side, herunder ESG, gødningsregnskab, APV m.m. - også de punkter, Dynagro indgår i.

Tak til de seje elever fra 7B for deres engagement og spørgelyst.

 

Henriette Fries
Miljørådgiver (p.t. på orlov)
74365173
20145333
hef@landbosyd.dk
Henriette Fries